Genveje


Ny teknologi karakteriserer mobile DNA-elementer koblet til antibiotikaresistensNy teknologi karakteriserer mobile DNA-elementer koblet til antibiotikaresistens

Projektet anvender såkaldt next generation sequencing (NGS) til at kortlægge arvemassen for stafylokokker fra mennesker og dyr. Computerbaseret dataanalyse danner baggrund for en karakteristik af mobile DNA-elementer, som kan sprede antibiotikaresistens mellem bakterier. De anvendte metoder skal introduceres i undervisning og praktisk projektarbejde på Laborantuddannelsen.

DNA-sekventering bygger på kemiske principper, som kortlægger arvemassen i biologiske organismer, f.eks. bakterier. Analyseteknikker til DNA-sekventering har undergået en enorm udvikling inden for de sidste 20 år - flere genteknologiske metoder overtages af nye sekventeringsmetoder, og det er ofte laboranter, der er ansvarlige for prøveforberedelse, udstyr, analyse og til dels databehandling. Det er derfor vigtigt, at laboranter får kendskab og praktisk erfaring med DNA-sekventering i løbet af uddannelsen. 

Om projektet

Projektet undersøger den genetiske baggrund for udvikling og spredning af tetracyklinresistens i stafylokokker ved brug af ny DNA-sekventeringsteknologi, som også kaldes next generation sequencing (NGS). Projektet fokuserer på nedenstående forskningsspørgsmål:  

Projektet fokuserer på følgende forskningsspørgsmål:

  • Hvilken betydning har udvikling af karakteriserede mobile DNA-elementer haft for evolution og spredning af tetracyklinresistens inden for - og mellem - Grampositive bakterier, med fokus på stafylokokker?
  • Hvad kan DNA-sekvensen vise os om måden, de karakteriserede mobile DNA-elementer flytter sig inden for og mellem bakterier?
  • Hvordan kan NGS anvendes ift. detektion og karakterisering af antibiotikaresistens og mobile DNA-elementer?

I forbindelse med forskningsprojektet præsenteres laborantstuderende for aktuelle emner og moderne udstyr inden for NGS. Det er et mål, at de studerende får mulighed for at arbejde praktisk med teknikker, der har relation til NGS (f.eks. prøveforberedelse) i løbet af uddannelsen.

Samarbejdspartnere

Projektet foregår i samarbejde med Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet DTU. Lisbeth Elvira de Vries er projektleder for projektet.

Tidsplan

Projektet løber fra forår 2014 til udgangen af 2015

FoU-miljø og institut

Projektet er en del af FoU-miljøet Analyseteknisk Specialviden i institut for teknologi

​Læs mere om projektet på UC-Viden