Genveje


FoU-miljøet Beskrivende radiografiFoU-miljøet Beskrivende radiografi

Forsknings- og udviklingsmiljøet arbejder med at udvikle metoder og kompetenceforløb, som kan kvalificere radiografers kompetencer inden for billeddiagnostik, og som kan kvalificere andre faggrupper til at løse opgaver inden for det radiografiske felt.

 

Det danske sundhedsvæsen er under pres fra flere kanter - dels på grund af den demografiske udvikling - dels på grund af omgivelsernes forventninger om øget kvalitet i behandlingen.  Samtidig arbejder de danske sygehuse med bedre og mere kostbare behandlingsformer, som skal levere et effektivt udredningsforløb i et sikkert miljø. 

Forskningsfokus

'Beskrivende radiografi' beskæftiger sig med, hvordan brugen af teknologien kan udbredes til nye faggrupper og på den måde højne både kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet. Samtidig fokuserer forsknings- og udviklingsmiljøet på sammenhængen mellem menneske, radiograf og teknologi og vil på den måde arbejde med følgende problemstillinger:

Temaer under 'Beskrivende radiografi'

  • Hvordan kan radiografer opkvalificeres til at kunne beskrive billeddiagnostisk materiale og dermed bevirke en forkortelse af ventetiden for patienterne?
  • Hvordan kan nye faggrupper opkvalificeres til at bruge ny teknologi indenfor det radiografiske felt? 
  • Hvordan påvirker "Beskrivende radiografi" organisationen – f.eks. den enkelte radiologiske afdeling - i praksis? 
  • Hvordan oplever patienterne radiografiske undersøgelser? 
  • Hvordan påvirker teknologi relationen mellem mennesker? 
  • Hvordan kan radiografens professionelle samtale med patienten påvirke patientens oplevelse af undersøgelsen?    


Forsknings- og udviklingsmiljøet 'Beskrivende radiografi' skal på den ene side bidrage til udvikling af nye tilgange og opgaveglidning på sygehusene, og på den anden side sikre en opkvalificering af fremtidens dimittender på radiografuddannelsen.

Målet er således at styrke og udvikle professionen ved at uddanne radiografer, der kan udvikle kvaliteten af diagnostikken i udredning af sygdomme i forhold til forskellige modaliteter.
 
Samtidig skal forsknings- og udviklingsmiljøet bidrage med tilbageløb til grunduddannelsen i form af nye undervisningselementer indenfor såvel relation mellem radiograf, teknologi og patient, som CT-kolografi, skeletale undersøgelser og beskrivende sonografi. Disse undervisningselementer gør sig også gældende indenfor efter- og videreuddannelsestilbud i form af temadage og andre kursusforløb.

Organisering og samarbejde

Aktiviteterne i forsknings- og udviklingsmiljøet 'Beskrivende Radiografi' er en integreret del af Institut for Teknologi er centreret om to ph.d.-forløb og en postdoc-stilling. Sidstnævnte er et samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol og Diagnostisk center, Rigshospitalet.

Kontakt

Anne-Mette Briand de Crevecoeur

Uddannelsesleder

Tlf.: +45 51632610