Genveje


FoU-miljøet Laboratoriemedicinsk teknologi – diagnostik og kvalitetFoU-miljøet Laboratoriemedicinsk teknologi – diagnostik og kvalitet

Forsknings- og udviklingsmiljøet fokuserer på Bioanalytikerprofessionens nøgleposition i patienters sygdomsudredning for dermed at kunne bidrage til, at sundhedsvæsnet til stadighed kan honorere de krav og forventninger samfundet stiller.

Forsknings- og udviklingsmiljøet på Bioanalytikeruddannelsen er med til at sikre en forskningsbaseret platform for tidssvarende undervisning og dermed højne det faglige niveau for kommende bioanalytikere. Udgangspunktet for forsknings- og udviklingsmiljøet er den centrale rolle i sygdomsudredning og diagnostik, som de diagnostiske fag i tiltagende grad bidrager med. Samfundets øgede krav til effektiv, præcis og omkostningslav diagnostik af lidelser og sygdomme stiller tilsvarende øgede krav til bioanalytikernes faglighed og kompetencer. Faget er per definition baseret på teknologi, hvor teknologien i de kommende år forventes at udvikles voldsomt. 

I takt med at analysemulighederne udvides (fx inden for klinisk biokemi), og teknologien gør det muligt at kvantificere prøveresultater, der tidligere blev vurderet kvalitativt (fx inden for patologi) vil nye arbejdsområder for bioanalytikeren vinde frem.

På sigt ser vi i højere grad bioanalytikeren som en diagnostisk partner, der sammen med andre faggrupper medvirker til analysesvar og fortolkning. Et nutidigt eksempel på samme er inden for den såkaldte array-teknologi, hvor mange tusinde delanalyser skal samles til en praktisk håndterbar konklusion til gavn for læger og deres patienter. Vi har derfor opbygget et forsknings- og udviklingsmiljø på uddannelsen, der bidrager med ny viden, hvor vi prioriterer inddragelse af bioanalytikerstuderende højt.


Organisering og samarbejde

Forsknings- og udviklingsmiljøet 'Laboratoriemedicinsk teknologi – diagnostik og kvalitet' udvikles hele tiden i samarbejde med praksis. Vi har stor faglig ekspertise og traditionelt en tæt tilknytning til praksis, hvorfor vores forsknings- og udviklingsprojekter oftest udspringer fra praksisnære problemstillinger. Den forskningsansvarlige er primært ansat i praksis inden for klinisk biokemi for at sikre netop den tætte relation til de arbejdspladser, som uddannede bioanalytikere typisk går videre i. Forsknings- og udviklingsmiljøet samarbejder med blandt andet Rigshospitalet, Københavns Universitet, og en række større teknologi-industrier.

Forsknings- og udviklingsmiljøet er fortløbende under udvikling og organiseret som mindre netværk inden for de forskellige specialer. De aktive deltagere består i dag af undervisere der forsker fra Professionshøjskolen Metropol, samt eksterne samarbejdspartnere ved universiteterne, private virksomheder, studerende og praksissamarbejdspartnere. Vi ønsker at involvere professionen mere, hvor der blandt andet arbejdes mod at sikre længerevarende karriereforløb for bioanalytikere med lyst og mod på fx en forskeruddannelse (ph.d.).

Kontakt

Henrik Hansen

Uddannelsesleder

Tlf.: +45 51632720