Genveje


Biokemisk monitorering af nye blodfortyndende lægemidler ved livstruende blødningBiokemisk monitorering af nye blodfortyndende lægemidler ved livstruende blødning

Projektet opsætter laboratorieanalyser, som kan undersøge sammenhængen mellem mængden af blodfortyndende medicin i blodet og effekten af medicinen på blodets størkningsevne, og derved tidligt påvise eventuel overdosering og igangsætte livreddende behandling.

Patienter med blodpropsrelateret sygdom behandles bl.a. forebyggende med blodfortyndende medicin. Indtil nu har lægemidlet warfarin været det mest anvendte, men nye typer af blodfortyndende medicin, herunder Dabigatran og Rivaroxaban, benyttes i stadig større omfang. Der har i forbindelse med denne medicin været rapporteret om flere episoder med overdosering og dødelig blødning. Der er derfor et behov for at indføre laboratorieanalyser, der tidligt kan påvise evt. overdosering, så den korrekte behandling kan igangsættes og i sidste ende redde liv.

Om projektet

Projektet er forankret i Bioanalytikerprofessionen, hvor opsætning og validering af nye laboratorieanalyser er et vigtigt element i bioanalytikerfaget. Den tætte kobling til professionen sker bl.a. ved at involvere de bioanalytikerstuderende med deres afsluttende bachelorprojekter samt den pågældende laboratoriemedicinske afdeling i projektet.

På sigt er målet at etablere et analytisk orienteret forskningsfelt, der kan supplere de lægefaglige forskningsmiljøer lokalt og nationalt. Et sådant miljø vil give professionen mulighed for at udvikle sig samt give de diagnostiske laboratorier mulighed for at øge kvaliteten af det diagnostiske arbejde. I det konkrete projekt er det målet at få implementeret laboratorieanalyser, der kan påvise evt. overdosering med Dabigatran og Rivaroxaban. På sigt vil denne viden danne baggrund for, at laboratorieanalyserne kan indføres på andre hospitaler i Region Hovedstaden i forbindelse med medicinsk behandling med de nye blodfortyndende lægemidler.

Ved at opsætte laboratorieanalyser der kan vise de blodfortyndende lægemidler Dabigatran og Rivaroxabans effekt på koagulationssystemet og samtidigt bestemme lægemidlernes koncentration i blodet, kan man beskrive en sammenhæng mellem disse faktorer. Bioanalytikere vil derfor hurtigt og enkelt kunne tage stilling til, om en blødning hos en patient i blodfortyndende lægemiddelbehandling skyldes overdosering eller ej og dermed muligvis forhindre evt. dødsfald.

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem Metropols bioanalytikeruddannelse og Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Diagnostisk Center, Rigshospitalet, hvor også det praktiske arbejde foregår.
På Rigshospitalet er samarbejdspartnerne professor, overlæge, dr.med. Jens Peter Gøtze, Bioanalytikerunderviser Kathrine Overgaard Foss Jensen samt afdelingens faglige eksperter.

Tidsplan

Projektet startede i efteråret 2013 og forventes afsluttet i 1. kvartal 2015.

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljøet Laboratoriemedicinsk teknologi – diagnostik og kvalitet i institut for teknologi

​Læs mere om projektet på UC-Viden