Genveje


Molekylær karakterisering af fødevarebårne bakterier ved hjerneinfektionMolekylær karakterisering af fødevarebårne bakterier ved hjerneinfektion

I projektet undersøger vi, hvorledes fødevarebårne bakterier er i stand til at invadere menneskers nervesystem og forårsage livstruende infektioner i hjernen. På sigt vil denne viden kunne bidrage til bedre diagnostik og behandling af hjerneinfektioner. Projektet vil endvidere udvikle bioanalytikerfaget gennem specialkompetencer, som der er stigende behov for på danske hospitaler.

Forekomsten af infektioner forårsaget af Listeria monocytogenes er globalt stigende, og gennem de sidste ti år er antallet af tilfælde i Danmark ligeledes steget. Bedre diagnostik af bakterier, som forårsager infektionerne, vil give mulighed for optimering af behandlingen. På sigt kan det medføre nedsat dødelighed og færre hjerneskader hos patienter.

Om projektet

Projektet tager udgangspunkt i bakterien Listeria monocytogenes, som kan forårsage den fødevarebårne infektion, listeriose.  Infektion med Listeria bakterien kan vise sig som hjerneinfektioner og blodforgiftning, samt medføre abort hos gravide. Der er tale om meget alvorlige infektioner, idet 20-50 % af de smittede dør af sygdommen.  Bakterien har en høj affinitet for nerve- og hjernevæv, og  baggrunden for dette er stadig ukendt. Samtidig er bakterien i stand til at klare sig imod menneskets immunsystem ved en infektion. For bedre at kunne bekæmpe infektionssygdomme i hjernen er der et behov for bedre forståelse af de faktorer hos bakterierne og værten, der bidrager til sådanne infektioner i hjernen.

Metode. Projektet analyserer arvemassen (DNA´et) fra  L. monocytogenes bakterier, som har forårsaget hjerneinfektioner. Ved hjælp af genteknologiske og bioinformatiske analyser er det målet, at vi identificerer gener fra bakterierne, som spiller en afgørende rolle ved infektionen. 
Projektets analysemetoder og resultater ønskes formidlet og indarbejdet i undervisningen på både bachelorstuderendes grunduddannelse og i Efter- og Videreuddannelsen, bl.a. via udvikling af et nyt modul, som fokuserer på brug af bioinformatiske metoder på hospitalerne.

Endvidere vil den del af projektet, som omhandler bioinformatisk analyse af DNA sekvensdata foregå i samarbejde med professionsuddannede bioanalytikere. Projektet giver derfor mulighed for at udvikle bioanalytikeres kompetencer inden for bioinformatiske analyser af DNA sekvensdata, hvilket der er stigende behov for på de danske hospitaler.

Samarbejdspartnere

Projektet tiltænkes at foregå i samarbejde med Hvidovre Hospital, Klinisk Mikrobiologi og Københavns Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi.

Tidsplan

Projektet løber fra september 2014 - april 2016

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljøet Laboratoriemedicinsk teknologi – diagnostik og kvalitet i institut for teknologi

​Læs mere om projektet på UC-Viden