Genveje


FoU-miljøet Operativ RisikostyringFoU-miljøet Operativ Risikostyring

Forsknings- og udviklingsmiljøet i Operativ Risikostyring har fokus på, hvordan vi som samfund skal håndtere situationer og udfordringer i spændfeltet mellem det trygge og det utrygge, det kendte og det usikre, det håndterbare og det vildt voldsomme. Det er mødet mellem kaos og systematikken, som interesserer os, og hvordan vi igennem organisatoriske tiltag kan håndtere usikkerheder.

Samfundsudviklingen i Danmark og internationalt går af flere grunde i retning af øget fokus på samfundssikkerhed og risikostyring. Der er fx omfattende enighed om, at klimaforandringer vil skabe flere fysiske trusler og større ustabilitet i fremtiden i både ind- og udland, ligesom internationale konflikter er en problemstilling, der i stigende grad dominerer i både ind- og udland (fx i form af flygtningestrømme). Det skaber udfordringer på to niveauer: 

  • På konkret niveau, der handler om at håndtere operative komplekse udfordringer
  • På symbolsk niveau, der handler om træk i den moderne kultur, der har en stigende opmærksomhed på risici og farer

Forskningsfokus

Miljøets forskningsprojekterne handler overordnet om kvalificering af professionens arbejde med forebyggelse, forberedelse, afhjælpning og genopbygning i ulykke- og katastrofesituationer. Vi har mere specifikt fokus på at styrke det professionelle arbejde gennem udvikling og anvendelse af processer, teknikker og analysetilgange til brug for organisationer, der arbejder med risikostyring og indsatser. Arbejde der skal reducere konsekvenserne af utilsigtede hændelser i samfundet.

Nogle gange beskæftiger vi os med trusler, som er ganske håndterbare og indiskutable: Der er fx helt konkret en række internationale konflikter og krige, der skaber humanitære kriser og flygtningestrømme, som kræver handling og indsats. Det samme gælder klimaforandringerne, som skaber ekstreme vejrfænomener, der sætter lokalsamfund under pres i perioder. Begge problemstillinger stiller store krav til nytænkning.

Vi er dog også optaget af trusler, der er mindre håndgribelige, som spiller en symbolsk, men dermed ikke en mindre rolle. Samfundet er præget af en stigende fokus og optagethed af spørgsmål om risici og sikkerhed, og problemstillinger om bl.a. miljø-, og sundhedsrisici. Nogle af disse spørgsmål har i høj grad borgernes opmærksomhed, de dækkes og diskuteres i medierne og udvikler sig ofte til politisk enighed. Risikoforståelser er i nogle tilfælde blevet genstand for omfattende kamp mellem mennesker og institutioner i samfundet. 

Organisering og samarbejde

Forsknings- og udviklingsmiljøet Operativ Risikostyring er en integreret del af Institut for Teknologi på Metropol. 
Miljøet har en række samarbejdspartnere i Danmark og udlandet, som vi har eller har haft samarbejde med. Bl.a. Danske Beredskaber, Beredskabsstyrelsen, Lunds Universitet, Universitetet i Stavanger, Forsvarsakademiet  

Styrkelse af grunduddannelse og efter- og videreuddannelsesforløb:

Forsknings- og udviklingsarbejdet på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen skal give et mærkbart tilbageløb til uddannelsen. Der skal være tilknyttet studerende til projekterne, og projekterne skal medvirke til løbende og aktuel udvikling af undervisningsmateriale til uddannelsen og udvikling af nye valgfag.

 

Kontakt

Lars Pagter Zwisler

Uddannelsesleder

Tlf.: +45 51632810

Nina Blom Andersen

Docent, ph.d.

Tlf.: +45 23733383