Genveje


Om forskning og udviklingOm forskning og udvikling

En stærkere videnbase på uddannelserne er målsætningen for Metropols forskning og udvikling. Gennem løbende projekter vil Metropols forsknings- og udviklingsmiljøer bidrage til at styrke videnflowet mellem forskning og udvikling, uddannelse og praksis.

Om forskning og udvikling

Metropols forskning og udvikling skal være anvendelsesorienteret og styrke professionernes arbejde i forhold til samfundets udfordringer. Det er ambitionen, at Metropol gennem sine forsknings- og udviklingsaktiviteter bidrager til den videnbase, som imødekommer arbejdsmarkedets behov og sætter en dagsorden for professionernes udvikling ved at styrke professionernes identitet.

​LÆS de nyeste tal, fakta og fortællinger om Metropols forskning og udvikling i rapporten Forskning og udvikling på Metropol i 2016

Styrkelsen af professionerne i samfundets forskellige institutioner – skoler, sundhedssektoren, kommunernes sociale indsatser og administrative kompetencer – sker i første række gennem de undervisere, der forsker eller deltager i forsknings- og udviklingsaktiviteter og dermed baserer deres undervisning på den nyeste viden både på Metropols grunduddannelser og efter- videreuddannelser.

Studerende i FoU. Det ligger Metropol på sinde, at de studerende på grunduddannelserne udgør en levende del af forsknings- og udviklingsmiljøerne. Det sker gennem direkte bistand fra de studerende på en række projekter, hvor de studerende indsamler data. Og det sker gennem Matchpol, som er et tilbud til praksis, studerende og vejledere om at skabe et projekt sammen.

Gennem den nyeste viden samt tætte samarbejde med praksis bliver Metropols studerende og kursister stærke professionsudøvere og medarbejdere, der direkte og løbende omsætter deres viden til professionerne i samfundet – Metropols kerneydelse

Læs om kvalitetsbegrebet for forskning og udvikling på Metropol
Læs Metropols egen FoU-rapportering i Årsrapporten

Metropols forsknings- og udviklingsaktiviteter er organiseret i forsknings- og udviklingsmiljøer (FoU-miljøer) under institutterne.

Se alle projekter og ph.d.’er, der udspringer af Metropols FoU-miljøer.

Læs om Metropols samarbejdsrelationer og partnerskaber.