Genveje


Samarbejdspartnere Samarbejdspartnere

På Metropol mener vi, at fremtidens velfærdsløft findes i et tæt samspil mellem teori og praksis. Ambitionen for Metropols samarbejdsstrategi er derfor at skabe et rum, hvor teori og praksis sammen udvikler ny viden, der udvikler professionerne.

samarbejde

Professionshøjskolen Metropol samarbejder med regioner, kommuner, private virksomheder, internationale organisationer, frivillige foreninger m.fl. Et samarbejde med Metropol gennem partnerskaber og samarbejdsprojekter er en ideel måde at sikre strategiske og langsigtede fordele for begge parter. Læs nogle eksempler på partnere, som Metropol har indgået samarbejdsaftaler med:

Metropols forsknings- og udviklingsmiljøer samarbejder også med samtlige universiteter i Danmark og universiteter i udlandet samt med de andre professionshøjskoler. Læs om nogle af de mange samarbejdsprojekter:

  • Tidligere Sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed. Konsortium I samarbejde med Københavns Universitet
  • Spotlight Project - a cross-european research programme on sustainable prevention of obesity through integrated strategies
  • Master i videnbaseret socialt arbejde i samarbejde med Aalborg Universitet
  • Forskningsmiljøet Mad i centrum i samarbejde med Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Salford University (GB), Københavns Madhus og Kræftens Bekæmpelse
  • Læringsløft 2020 er et samarbejde professionshøjskolerne Metropol, UCC og VIA UC samt Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP), Aarhus Universitet stiftet mhp. at etablere samarbejder mellem forskning, uddannelse og praksis i skolerne
  • Copenhagen Science City - konsortiet for sundhed og life science bestående af Metropol, Rigshospitalet, Københavns Kommune, Københavns Universitet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Dreyers Fond og Lundbeckfond Ventures. Se filmen om simulationsbaseret undervisning anno 2016, som Praksis- og Innovationshuset på Metropol giver mulighed for.

Som samarbejdspartner med Metropol får I bl.a. mulighed for:
  • At bruge Metropol som laboratorium/simulationsværksted for udvikling af nye tiltag
  • At få indflydelse på udviklingen af vore uddannelser og dermed den viden, jeres kommende medarbejdere kan bidrage med
  • At bruge vore forskere, undervisere og studerende i udviklingen af jeres praksis og tilvejebringelse af nye tilgange
  • At få et tværfagligt blik på jeres udfordringer og dermed et tværfaglig bud på mulige løsninger

Et samarbejde der forpligter

På Metropol prioriterer vi partnerskaber højt og gør en stor indsats for, at vore partnere får udbytte af samarbejdet med Metropol. Derfor lægger vi stor vægt på, at samarbejdsaftalen er ambitiøs og klar i forhold til, hvad formålet er. 

Kontakt 

Prodekan Tobias Høygaard Lindeberg 

Chefkonsulent, Lisa Brønnum