Genveje


Aftagernes vurderingerAftagernes vurderinger

På Metropol arbejdes der kontinuerligt med at sikre høj kvalitet og relevans af de enkelte uddannelser. Et vigtigt input i dette arbejde er Metropols aftagerundersøgelse.

Aftagerundersøgelse 2015

Metropol gennemførte i 2015 aftagerundersøgelser for 16 af Metropols grunduddannelser og en undersøgelse for sygeplejerskeuddannelsen på UC Diakonissestiftelsen. Dataindsamlingen på tværs af uddannelser er gennemført i perioden 29. februar 2015 – 11. juni 2015. Målgruppen for undersøgelsen var ledere, som havde ansat dimittender, som var dimitteret fra Metropol inden for de sidste to år.

Samlet rapport for ​aftagerundersøgelsen 2015 (pdf).

Fokusområder i undersøgelsen

I undersøgelsen har vi spurgt de ansættende ledere om:

  1. Begrundelse for ansættelse af dimittenden
  2. Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejdspladserne
  3. Den overordnede relevans af dimittendernes kompetencer i forhold til den funktion de udfører
  4. Emner der evt. skal have højere prioritet i uddannelserne
  5. Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne
  6. Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes niveau ift. kompetencerne

Du kan læse om konceptet for undersøgelsen her: Metropols aftagerundersøgelse (pdf)

Tidligere aftagerundersøgelser