Genveje


Overflytning fra anden professionshøjskoleOverflytning fra anden professionshøjskole

Du har som studerende mulighed for at søge om overflytning mellem professionshøjskolerne i landet, fx i forbindelse med egen eller ægtefælles/kærestes flytning.

Det kan tidligst ske efter første studieår, og sker altid ved et studieårs/semesters/moduls start.

Der er ingen fast frist for overflyttelse for Metropols uddannelser samlet. Du bør derfor kontakte studievejledningen for den uddannelse du gerne vil overflyttes til i god tid forud for din overflyttelse. Det kan være forskelligt om du skal udfylde en blanket eller blot sende en mail.

På socialrådgiveruddannelsen skal man udfylde denne blanket ved overflytning.

Læs mere om overflytning på Ernæring og Sundhed her

Læs mere om overflytning på Sygeplejerske uddannelsen her

På din hjem-institution kan du henvende dig på studiekontoret få at udskrevet en overflytningsblanket, som du herefter sender til den uddannelse, du søger overflytning til.

Vi beder derudover ansøgere om at fremsende kopi af adgangsgivende eksamen plus evt. supplerende fag samt en selvstændig formuleret ansøgning, hvor du begrunder dit ønske om overflytning.

Du får svar på din ansøgning fra Metropol. Om du kan få plads afhænger bl.a. af, om der er plads på holdene og Metropols vurdering af din studieegnethed, samt for læreruddannelsens vedkommende dine undervisningsfag/undervisningsfagssønsker.

Læreruddannelsen på Frederiksberg indbyder overflyttere til en kort introduktion før studiestart i august.

Overvejelser i forbindelse med overflytning

Du skal være opmærksom på, at der ofte er forskelle på uddannelsernes studieordninger. Derfor skal du orientere dig på her på hjemmesiden om uddannelsens opbygning på Metropol, før du søger om overflytning.

Samtidig skal du være indstillet på, at en overflytning ofte kan give et lidt uhensigtsmæssigt studieforløb. Fx at du kommer på hold, hvor undervisningen har været i gang i en periode, og du derfor forventes at yde en stor selvstændig indsats for at samle stoffet op. I andre tilfælde bliver det nødvendigt at følge undervisning på to årgange samtidigt – det har den ulempe, at praktikperioderne ligger forskudt. Derfor vil dine praktikperioder ikke nødvendigvis passe med et hold, hvor du følger undervisning – og du kan derfor komme til at gå glip af en del af undervisningen.

Overflytning kan i enkelte tilfælde betyde et helt års ekstra studietid.

Overflytning fra et andet nordisk land

Studerer du på en tilsvarende uddannelse i et af de nordiske lande og ønsker overflytning til Metropol, skal du søge ind via Den Koordinerede tilmelding på optagelse.dk inden d. 15. marts. Efterfølgende vil du få meritvurderet din uddannelse fra dit hjemland og få godskrevet den del, der svarer til den danske uddannelse.

Du kan læse mere om muligheden hos Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

Hvem kan jeg spørge?

Studie- og karrierevejledningen, om spørgsmål til uddannelsen

Optagelsesvejledningen om optagelse, ledige pladser og adgangskrav

SU vejledning om at søge SU og  ungdomskort