Genveje


Vidensbaseret socialrådgivning - VIBASOVidensbaseret socialrådgivning - VIBASO

Målet er at løfte kvaliteten i socialt arbejde med udsatte børn og unge

VIBASO er anvendt forskning i socialt arbejde. Intentionen er, at forskning skal forbedre praksis i socialt arbejde. Det betyder, at:

  • Forskningen afgrænses til områder, som har vedvarende betydning for socialrådgivere, socialpædagoger, m.fl.’s arbejde med udsatte børn og unge.
  • Forskningen skal forbedre udsatte børn og unges position.
  • Udsatte børn og unges meninger og oplevelser betyder noget.

Om projektet & resultater

VIBASO hviler på en bevidsthed om at socialt arbejde er komplekst. Det rummer afklaringer af, hvad der skal til for at et barn/ung kan forandre sin situation, hvordan situationen spiller sammen med det offentlige hjælpeapparat, hvad de professionelles rolle er - og kan være - og ikke mindst nuanceringer ud fra om forskningen foregår i bagklogskabens klare lys eller forstår øjebliksbilledet.

VIBASO indebærer, at der ses på handlinger, og dermed på, hvordan socialrådgivere, m.fl. kan ændre et udsat barns situation. Det er samtaler, kontakt, besøg, tværfaglig koordinering, iværksættelse og kobling til andre indsatser. Det er som led i en offentlig indsats for at dokumentere og repræsentere myndigheder og de bagvedliggende love. Det er at tage beslutninger og skabe resultater, og ikke mindst undersøge hvordan de bliver til og udvikles i takt med at børn/unge/forældre forandrer sig.

VIBASO arbejder med en mangfoldighed af metoder. Det er ud over observationer og interviews også kvantitative metoder, der bygger på kvalitative iagttagelser, og medvirker til at undersøge hvorvidt en indsats virker ud over den lille gruppe. Der findes ikke en bestemt metode til at måle alt, men gode forskningsdesigns giver indsigter i virkninger og vejen til de gode resultater, og vigtigst åbner muligheden for at korrigere til det bedre.

VIBASO kobler viden til grund-og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole samt masteruddannelser på Aalborg Universitet. En af styrkerne er, at forskerne samtidig er undervisere, og umiddelbart omsætter og afprøver ny viden overfor forskellige typer af studerende.

VIBASO er samarbejde med kommuners ledere og professionelle, som direkte involveres i afgrænsning og gennemførelse af forskningsprocessen, herunder ikke mindst formidlingen til gavn for deres fortsatte praksis.

VIBASO’s underskov af projekter

VIBASO blev påbegyndt 2014 med udgangspunkt i to projekter – MinRådgivningsPartner (MRP) og MinRådgiver.

MinRådgivningsPartner er et redskab til direkte, videobaseret feedback på sagsbehandlernes samtaler med unge. Der filmes samtaler mellem ung og sagsbehandler, som danner grundlag for supervision af sagsbehandleren i den gode myndighedssamtale.

MinRådgiver er et udviklings- og måleredskab om unges udvikling i form af en app til smartphone. De unge får mulighed for at rapportere, hvordan de har det til sagsbehandlere, der løbende får indblik i, hvordan det går og om de aftaler de har følges.

Forskningsreviews

En integreret del af VIBASO er at undersøge, hvad der findes af forskning på de områder der arbejdes på. Der er på Institut for Socialt arbejde etableret kapacitet til at lave forskningsreview gennem screening af forskningslitteraturen og afgrænsning af relevante tekster samt efterfølgende sammenskrivning, der belyser relevante indsatser.

Indledningsvis etablerede vi et samarbejde med det engelske SCIE (Social Care Institute of Excellence) for at lære at lave Rapid reviews. Det resulterede i fire reviews. To som var målrettet MinRådgivningsPartner og MinRådgiver, og to som var målrettet indsatser om henholdsvis socialarbejders brug af forskningsevidens i tilrettelæggelsen af sociale indsatser for udsatte børn & unge (Dansk, English), og socialfaglig videre- og efteruddannelses effekt på praksis og resultater i socialt arbejde med børn & unge (Dansk, English).

På det grundlag har vi siden arbejdet med at integrere forskningsoversigter i alle instituttets projekter.

Samarbejdspartnere

VIBASO er lokalt orienteret. Det er vigtigt at indgå i samarbejde med politikere, ledere og professionelle i det lokale kommunale arbejde. Det er her muligheden for forbedringer ligger. Det er der lokale aktører skaber det nye. Det forudsætter en løbende dialog mellem forskere og praktikere, hvor forskningen må ligge tæt på den daglige praksis, og de muligheder det giver.

VIBASO projekterne er derfor udviklet i samarbejde med en lang række kommuner: Greve, Gladsaxe, Ballerup, København, Roskilde, Tårnby, Vordingborg, Lolland, Hillerød og Odense.

Der er samarbejde med det private IT firma BridgeIT om MinRådgiver.

Der er gode erfaringer med samarbejde med private Fonde.

Tidsplan

01.02.2014 - 31.12.2018

Redskaber er færdigudviklet i januar 2015. De testes i kommunerne frem til sommer 2015, hvor der igangsættes følgeforskning. Redskaberne revideres og det hele samles op med udgangen af 2015.

FoU-miljø og institut

Projktet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljøet Socialt udsatte børn, unge og familier på Institut for Socialt Arbejde.

VIBASO ledes af Docent Frank Ebsen i samarbejde med Docent Thomas Mackrill

​Læs om VIBASO-projektet på UC viden