Genveje


MinRådgiver - en del af VIBASOMinRådgiver - en del af VIBASO

MinRådgiver er et dialogværkstøj som bruges af unge og deres socialrådgivere.

Målet er at forbedre socialt arbejde ved at styrke de unges mulighed for at give deres socialrådgivere direkte og løbende feedback om deres trivsel og liv.

MinRådgiver er udviklet som en del af Instituttets projekt om vidensbaseret socialt arbejde (VIBASO). Grundidéen er at udvikle forskningsbaserede og forskningsdokumenterede indsatser, som retter sig direkte mod det arbejde socialrådgivere udfører. Det skal handle om, hvordan socialrådgivere bliver dygtigere til at opnå gode resultater for udsatte børn og unge. MinRådgiver er et digitalt system, der søger at bygge bro mellem udsatte unge og de sociale myndigheder, som de unge har kontakt med. MinRådgiver har to brugerflader, en app-brugerflade til de unges smartphones og en web-brugerflade til deres socialrådgivere.

Om projektet og resultater

Projektet blev påbegyndt i 2014, hvor der i samarbejde med 3 kommuner blev udviklet og testet en pilotudgave af systemet. Fra 2016 til januar 2018 er redskabet afprøvet i tre andre kommuner. Afprøvningen viste, at metoden havde potentiale, men at den daglige drift ikke gav mulighed for at metoden kunne udvikles tilstrækkeligt. Målet fra 2019 er derfor at udvikle og dokumentere, hvordan man bedst bruger MinRådgiver. Planen er, at dette sker med en lille gruppe medarbejdere, der arbejder intensivt med redskabet. Der skal samtidig skabes undervisnings- og andet materiale, der dokumenterer brugen af redskabet, så andre kan lære at bruge det. Denne nye fase i projektet er under forberedelse.

MinRådgiver er et kommunikationsværktøj, der gør det muligt for udsatte unge, at holde deres socialrådgiver eller kontaktperson informeret om deres trivsel ved at udfylde et ugentlig spørgeskema. Appen giver også de unge mulighed for at udarbejde en personlig dagbog og skabe et overblik over deres netværk med billeder. Udover at sætte fokus på den unges trivsel, hjælper appen den unge og de professionelle med at sætte fokus på adfærd, der skal styrkes; forstyrrelser i de unges liv og de unges relationer. De unge og de professionelle kan se om de unge er ved at nå deres mål.

minraadgiver app

Se vejledning for flere informationer om app'en og dens funktioner

Resultater

Der er i samarbejdet med unge, socialrådgivere og BridgeIT udviklet et system, som unge og professionelle kan bruge til at kommunikere og til at følge med i den unges udvikling. Systemet kan downloades fra App Store og Google Play.

  • Der er udarbejdet en vejledning til brug af systemet, og en supervisionsmodel til støtte for professionelle, der skal bruge systemet.
  • Der er lavet et studie af udfordringer ved at udvikle skalaer til bruge for kommunikation mellem unge of socialrådgivere.
  • Der er foretaget et kvalitativt interviewstudie af unge, der har brugt systemet. Der er foretaget et studie af udfordringer ved implementering af teknologi i myndighedsarbejde med unge.

Samarbejdspartnere

Redskabet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol, Institut for Socialt Arbejde, og ledere, sagsbehandlere og unge fra Greve-, Gladsaxe-, og Ballerup Kommune i pilotperioden, og Greve, Odense, Lolland og Københavns Kommune i den første testperiode.

Projektet er finansieret af TrygFonden.

Tidsplan

01.02.2014 - 1.1.2018

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljø 'Socialt udsatte børn, unge og familier' i institut for socialt arbejde.

Læs om VIBASO-projektet på UC viden eller se den faglige profil og projekter for Docent Frank Ebsen.  

Forskerteam