Genveje


MinRådgivningspartner - en del af VIBASOMinRådgivningspartner - en del af VIBASO

MinRådgivningsPartner bruges til at rådgive socialrådgivere i samtaler med børn og unge

MinRådgivningsPartner (MRP) er udviklet som en del af Institut for Socialt arbejdes projekt om vidensbaseret socialt arbejde (VIBASO). Grundideen er at udvikle forskningsbaserede og forskningsdokumenterede indsatser, som retter sig direkte mod det arbejde socialrådgivere udfører.

Det skal handle om, hvordan socialrådgivere bliver dygtigere til at opnå gode resultater for udsatte børn og unge. MRP er et redskab til direkte, videobaseret feedback på sagsbehandlernes samtaler med unge. Der filmes samtaler mellem ung og sagsbehandler, som danner grundlag for supervision af sagsbehandleren i den gode myndighedssamtale.

Om projektet og resultater

MRP er sammensat i et forløb, hvor sagsbehandlere optager og filmer samtaler med unge, sender dem ind og får dem analyseret med henblik på feedback om, hvad der fungerer godt, og hvad de kan gøre bedre. Det kan illustreres således:

Teknisk er projektet relativt enkelt bygget op. Der anvendes billige letvægtskameraer, filmene sendes ind til Københavns Professionshøjskole, analyseres her og feedbacken foregår ansigt til ansigt via internettet. 
Analysen af samtalerne hviler på forskning om anvendelse af videoer til at kvalificere en professionel praksis. Det blev indledt med et forskningsreview over andres erfaringer, der bl.a. viste at det ikke var særligt udbredt, og der stort set ikke fandtes bidrag inden for socialrådgiveres arbejdsområde (se review 1 i litteraturfortegnelsen).

Projektet er inspireret af et amerikansk redskab, som anvendes på lærerområdet, hvor lærere filmes i undervisningssituationen (My Teaching Partner). Redskabet har en omfattende forskningsmæssig begrundelse for, hvad der er vigtige dimensioner i undervisning. Dette udgangspunkt er blevet omformet og tilpasset dels socialrådgiveres samtaler med unge dels en dansk kontekst.  

Resultater

Resultatet er blevet et analyseredskab til at fokusere på, hvad der er vigtigt i samtalen, og til at vurdere dels enkelte elementer dels helheden i samtalen. I den forbindelse forestår yderligere udforskning i 2018, hvor dimensionerne testes af sagsbehandlere, unge og supervisorerne. Vi er dog nået så langt, at vi tør stole på at de elementer, som indgår i analyserne af samtalerne, er de rigtige. Til det formål har vi lavet undersøgelser, som er dokumenteret i nedenstående.

Der er etableret et supervisorkorps, som har til opgave dels at analysere de indsendte film dels give feedback til sagsbehandlerne. Det indebærer, at de er dygtige til at vælge de relevante elementer ud af analysen, der pædagogisk sikrer en læring hos de sagsbehandlere, som deltager. Derfor anvender vi erfarne supervisorer, som har indgående kendskab til socialrådgivernes arbejde og erfaring med at udøve supervision ved hjælp af video.

Før samtalerne optages, har alle sagsbehandlere, unge og forældre givet samtykke. Kun sagsbehandlere, supervisorer og forskningsgruppen bag MinRådgivningsPartner har adgang til samtaleoptagelsen med mindre alle implicerede giver tilladelse til, at det anvendes i formidling og undervisning. Derved sikrer vi, at ingen behøver at være bange for at andre får adgang til materialet.

I løbet af 2018 forventes analysemodellen underbygget af endnu mere forskning. Dels ved endnu engang at undersøge, hvad andre arbejder med dels ved at analysere en del af de 330 film vi p.t. har indsamlet. Yderligere udbyder vi fra efteråret 2018 et kursus som led i diplomuddannelserne, der uddanner socialrådgivere og andre i at bruge metoden. Målet er gøre MRP til en almindelig del af en daglig praksis i forvaltningerne. Yderligere at kvalificere udvalgte socialrådgivere og sikre en videreudvikling af metoden. Det sidste vil vi opnå ved med jævne mellemrum at indkalde og teste de uddannede og sikre, at de nyeste erfaringer med metoden tages i brug i praksis. I den forbindelse opbygger vi også et bibliotek af videoclips, som illustrerer socialrådgivernes håndtering af de centrale respektive dimensioner i en samtale.

Tidsplan

01.02.2014 - 31.12.2018

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljø 'Socialt udsatte børn, unge og familier' i institut for socialt arbejde.

Læs om VIBASO-projektet på UC viden eller se den faglige profil og projekter for Docent Frank Ebsen

Resultatet er blevet et analyseredskab til at fokusere på, hvad der er vigtigt i samtalen, og til at vurdere dels enkelte elementer dels helheden i samtalen. I den forbindelse forestår yderligere udforskning i 2018, hvor dimensionerne testes af sagsbehandlere, unge og supervisorerne. Vi er dog nået så langt, at vi tør stole på at de elementer, som indgår i analyserne af samtalerne, er de rigtige. Til det formål har vi lavet undersøgelser, som er dokumenteret i nedenstående.