Genveje


Gode studievanerGode studievaner

10 råd til at få gode studievaner

  1. Skaf dig et overblik over modul- eller kursusbeskrivelse, læringsområder og undervisningsplaner, så du ved, hvad det er, der forlanges af dig som studerende netop nu på det modul eller kursus, du er på.
  2. Find ud af, hvilken viden du skal tilegne dig, og hvilke opgaver, der skal løses inden for det modul eller kursus, du netop er i gang med.
  3. Planlæg og strukturer din studieuge i detaljer i forhold til hvad og hvornår, du vil læse og skrive. Du finder et eksempel på et skema til planlægning af din studieuge i højre side. Afstem dette i forhold til den reelle tid, du har til rådighed, når du har plottet al din obligatoriske undervisning og eventuel arbejde ind.
  4. Lav et klart skel mellem studietid og fritid, så ingen af delene kommer til at fylde for meget.
  5. Spørg dig selv, om du måske ville arbejde bedre og mere effektivt, hvis du tog på læsesal frem for at sidde hjemme? Eller gælder det omvendte?
  6. Undgå dårlig samvittighed ved at rationalisere din tid bedst muligt. Hvornår på dagen læser du bedst?
  7. Bliv bevidst om dine overspringshandlinger og find ud af hvilke af dem, der er veldefinerede nyttige pauser.
  8. Sørg for, at din dag har et varieret indhold af aktiviteter, og hold hyppige korte pauser i din forberedelsestid. Indlæg fx energiskabende aktiviteter som en løbe- eller gåtur.
  9. Husk at sætte mål og delmål for forberedelse, og giv dig selv en belønning når det lykkes.
  10. Sørg for at have en studiegruppe, som kan være motivationsfaktor i dine forberedelser, og som kan hjælpe dig til at forstå og gennemgå svært stof og til at øve dig på at formidle og diskutere din viden.