Genveje


Formalia i opgaverFormalia i opgaver

Når du skriver opgaver, er det allervigtigste, at du lytter til de anvisninger du får af din underviser

Når det er sagt, så er der typisk en række elementer, der indgår i en større skriftlig opgave. Elementerne hænger sammen med de elementer, du måske kender fra en taxonomi.

OBS: Der kan være særlige retningslinjer for bestemte opgavetyper på netop din uddannelse. Spørg din underviser hvis du er i tvivl.

Forside

Det er her, du samler overskrift, forfatter(e), årgang, semester, hold, dato og evt. andre vigtige informationer, du har fået af din underviser.

Abstract

Et abstract er et kort resumé, som summer hele opgaven op, og som ligger allerforrest. Det kan du først lave, når du er helt færdig med opgaven. Spørg din underviser, om du skal vedlægge et abstract.

Indledning

Det er her, du slår tonen an og sporer dig ind på, hvorfor emnet er aktuelt.

Problemformulering

Her opstiller du det præcise problem, dilemma eller den tese, du vil undersøge i opgaven.

Emneafgrænsning

Her afgrænser du dit emnevalg, til præcist det du vil beskæftige dig med og fortæller derfor også, hvad du IKKE beskæftiger dig med.

Metodeafsnit/metodeovervejelser

Her argumenterer du for og forklarer dine metodeovervejelser. Er det en empirisk undersøgelse? Bygger den på kvalitative eller kvantitative data?

Analyse og diskussion

I dette afsnit, som godt kan fylde flere kapitler, folder du emnet ud. Du analyserer og diskuterer din problemformulering og begrunder og argumenterer med brug af litteratur, henvisninger og citeringer. Jo højere du bevæger dig op i læringstaxonomien, jo bedre. Du kan overveje at indsætte delkonklusioner, hvis det er en meget lang diskussion eller analyse.

Konklusion

I konklusionen samler du op på det, du er kommet frem til i hele opgaven, fx med udgangspunkt i din problemformulering. Der fremkommer sjældent ny viden i konklusionen.

Perspektivering

En perspektivering indeholder dine tanker om, hvordan det, du er kommet frem til i opgaven, kan perspektiveres til anden beslægtet viden, eller forskning eller til relaterede emner.

Litteraturliste

Her opgiver du dine nøjagtige kilder, både dem du har brugt for at kunne skrive opgaven, og dem du har citeret. Det kan både være bøger, artikler, websider, uddrag fra bøger osv.

Bilag

Her vedlægger du fx undersøgelsesresultater, som du henviser til i opgaven. Tal med din vejleder/underviser om, hvad du overvejer at vedlægge som bilag. Du kan ikke forvente at dette læses, og det indgår sjældent som en del af bedømmelsen.