Genveje


Litteratur - henvisninger og citaterLitteratur - henvisninger og citater

Det er vigtigt, at du henviser og bruger dine kilder på den rigtige måde. Du underbygger din opgaves argumentation ved at bruge kilderne rigtigt.

Når du henviser:

 • Dokumenterer du, hvad du bygger dine resultater på
 • Bliver det muligt for andre at efterprøve dine påstande og argumenter
 • Bliver det lettere at se, hvornår du bidrager med egne tanker - og hvornår, du stiller dig på skuldrene af tidligere forskning.

Vær opmærksom på:

 • Om dine oplysninger er fyldestgørende – så din læser hurtigt kan finde frem til kilden
 • Om dine oplysninger er gennemskuelige og konsekvente – dvs. opstillet på samme måde gennem hele opgaven

Beslut dig tidligt i skrivefasen for, hvilken måde du vil citere på. Brug det konsekvent i citater, noter og litteraturliste.

Dine undervisere kan foretrække forskellige litteraturhenvisningssystemer. Spørg din vejleder eller underviser.

En henvisning kan oplyse om

en bogs:

 • forfatternavn(e)
 • titel
 • udgivelsessted
 • udgivelsesår

en artikels:

 • forfatternavn(e)
 • titel
 • placering

Hvor har du fundet artiklen?

Hvis artiklen findes i en bog, skal du anføre de samme oplysninger som beskrevet ovenfor.

Hvis artiklen står i et tidsskrift, oplyses tidsskriftets:

 • titel
 • årgang
 • nummer
 • sidetal

Henvisning til websider

Hvis du vil henvise til litteratur eller hjemmesider på internettet så husk:

 • forfatter og titel
 • internet-adressen
 • den dato, du har set den