Genveje


LæsningLæsning

Der kan være meget relevant læsestof på din efter- eller videreuddannelse. Så for ikke at drukne i mængden, er det nødvendigt at finde ud af, hvad der er det vigtigste at få læst.

Der er rigtigt mange teknikker og måder at gå til udvælgelse af litteratur og læsning på. Det er vigtigt, at du vælger den metode, der fungerer bedst for dig.

Her er et par gode råd om, hvordan du læser:

  • Hvad læser jeg hen imod? – en undervisningsgang, mundtlig eller skriftlig eksamen, projektarbejde eller generelt pensum?
  • Hvad står der i studieordningen om kursets formål, lærings– og vidensmål og eksamenskrav?
  • Hvad signalerer semesterplanen, hvilken vinkling, sammenhæng eller vægtning lægges der op til? Spørg altid underviseren om teksterne til næste gang.

Her er et par tip til, hvordan du læser:

  • Læs indledningen og konklusionen først. Her står det generelle og overordnede om tekstens indhold, og der sættes en ramme for, hvad teksten handler om – det giver overblik.
  • Orienter dig i bogens indholdsfortegnelse og underoverskrifter, så får du et bedre overblik over bogen.
  • Læs dig ind på temaerne i undervisningen.
  • Start med de generelle brede tekster og bevæg dig så frem til de mere specifikke. Ofte vil litteraturen bestå af overordnede artikler fra lærebøger og mere specifikke eksemplificerende tekster.
  • Prioriter, hvad der er vigtigst at få læst og start med det.
  • Varier din læsestrategi. Skift mellem overblikslæsning, skimning og normallæsning inden for samme tekst.

Gode råd til koncentreret læsning

  • Skab gode rammer om din læsning.
  • Sørg for, at du har arbejdsro og læs, når du er frisk i hovedet.
  • Strukturer og planlæg din læsning.
  • Hav formålet i baghovedet: ”Hvad skal jeg bruge det her til?”
  • Sæt klare mål for din læsning og beløn dig selv, når målet er nået.
  • Hold planlagte pauser.
  • Tag noter, mens du læser eller bagefter, du har læst.
  • Vær opmærksom på overspringshandlinger!
  • Sluk fjernsyn, mobiltelefon, mail, chat og facebook, når du læser.