Genveje


NoterNoter

Gode notater er en super investering - de sparer tid i den sidste ende!

Som studerende bruger du meget tid på at tilegne dig ny viden.

Et rigtig godt redskab til at fastholde denne viden er at tage noter eller skrive referater.

Du glemmer meget af det, du har læst, hvis du ikke efterfølgende får brugt stoffet. Den bedste måde at gøre dette på, er at diskutere det med dine studiekammerater og dine undervisere, eller ved at skrive referat eller tage noter til det, du har læst. På den måde bearbejder du stoffet og bruger dine egne ord til at forklare de vigtigste pointer og sammenhænge.

Her finder du inspiration og introduktion til forskellige notatmetoder, så du kan finde den, der passer bedst til dig.

Skab Overblik

Det er vigtigt at holde god notatstruktur, så du let kan slå op i dine noter, hvis du har brug for viden om et bestemt emne eller begreb.

Du skal derfor altid huske at skrive fag, dato og overskrift, der angiver hvilket emne, du befinder dig indenfor. Du kan også bruge farvekoder til at inddele dine noter. Du kan fx give forskellige farver/overstregninger til underviserens pointer, dine egne kommentarer eller betragtninger og referencer til anden litteratur.

Hvis du gemmer elektronisk, kan du fx lave mapper til hvert enkelt fag, du følger og undermapper med vigtige begreber og teorier.

Noteprogrammer

  • One Note er et Microsoft Office produkt, der hjælper dig med at holde styr på dine noter.
  • Evernote er en Note App til din Smartphone eller iPad

Der findes mange flere, så vælg det, der passer dig.

Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at tage noter på. Det er kun dig, der bedst ved, hvad der virker for dig.