Genveje


MindmapMindmap

Mindmap er en teknik til at skabe et grafisk overblik over et kompliceret emneområde

Mindmaps fastholder koncentrationen og opmærksomheden, hjælper hjernen med at bearbejde stoffet, giver overblik, hjælper dig til at forstå sammenhænge og forbedre din memoteknik.

Sådan mindmapper du

 
Du starter med at skrive emnets hovedtema midt på et stykke blankt papir, hvorefter underpunkter og vigtige begreber noteres som grene og undergrupper i et stadig finere net af undertemaer med evt. indtegnet indbyrdes sammenhæng.
 
Tænk i hierarki. Byg mindmappet op fra en cirkel, hvor temaet står. Noter nøgleord på en hovedgren og lav undergrene og kviste i hierarkier. 

Start med at tegne en cirkel i midten af et blankt stykke papir, som ligger på langs - gerne A3. Inde i cirklen skriver du din hovedoverskrift. Ud fra hovedoverskriften tegner du streger med hver sit emne. For hver gren deler du så ud i undergrene og i ligeså mange niveauer, der giver mening. Hold dig dog til relativt få niveauer, ellers bliver det for forvirrende.

Gode tips

  • Skriv ikke sætninger, kun vigtige nøgleord.
  • Skriv først ordet og sæt dernæst streg under det. Forbind det dernæst med et andet ord i linjer under.
  • Ved at skrive på stregerne i stedet for mellem stregerne, sparer du plads og forbedrer overblikket.
  • Skriv tydeligt - blokbogstaver.
  • Brug symboler, farver, tegninger og pile til at illustrere sammenhænge og i det hele taget forbedre overblikket på mindmappet.
  • Undgå at lave flere bobler og centrum, som du bygger grene ud fra. Det ødelægger overblikket.
  • Underviseren springer tit i temaerne og pointerne, så sørg for at holde god plads mellem hovedgrenene, så du hele tiden kan vende tilbage til en gammel hovedgren og supplere med nye stikord - eller måske dine egne impulsive tanker, når de springer frem.

Kilde: "Mindmaps - genvej til overblik" af Marianne Kibenich, DjøfS forlag