Genveje


Søg og find litteraturSøg og find litteratur

Litteratursøgning er noget de fleste bokser med og har svært ved at huske. Her finder du et par gode tips til at søge og finde litteratur.

Tag udgangspunkt i dine lærebøger og andet undervisningsmateriale og kig i indholdsfortegnelser og litteraturlister efter bøger og artikler, der omhandler dit emne.

Når du skal søge information, er det ikke nok at søge på Google og Wikipedia, når du fx skal i gang med en opgave. Det kan være fint at starte der, for at få et råt og uselekteret overblik, men du finder ikke sandheden og de lødige kilder her.
På Metropols biblioteker har du adgang til en stor mængde litteratur, en lang række databaser og e-ressourcer fx Infomedia, Pubmed, Refworks osv. Og der står informationsspecialister klar til at hjælpe dig.

På Metropols hjemmeside kan du læse nærmere om hvordan du bruger biblioteket 24/7.

Brug Emneguides

Biblioteket vedligeholder også en række emneguides, som du har adgang til og som samler litteratur, artikler og links om aktuelle emner fra lige netop din uddannelse.

Se også disse værktøjer og få bedre søgefærdigheder:

  • UB testen er et e-læringsværktøj, der hjælper dig med at forbedre dine studiemetoder og din studieteknik.
  • Sådan søger du er Metropols egen side med tips og tricks til søgning på nettet.
  • "Søg og du skal finde" er en lille folder udgivet af Det Informationsvidenskabelige Akademi (pdf).

Hvis du skal lave større og mere systematiske søgninger fx i forbindelse med en større skriftlig opgave, er det vigtigste af skaffe dig gode søgeord. Dem "finder" du bl.a. i din litteratur om det emne, du gerne vil skrive om. Brainstorm først på emnet og find herefter synonymer for dine søgeord - altså ord, der betyder det samme.

Med et par få tricks i dine søgninger kan du også udvide eller afgrænse dit emne:

  • Trunkering er, når du erstatter begyndelsen eller slutningen af et ord med et tegn (fx %, ? eller * alt efter database) for at finde de ord, der kun delvist har sammenfald med ordet. Tegnet sikrer, at du ikke bliver snydt for noget, der ligner det, du umiddelbart søger på.
  • Boolske operatorer (og, eller, ikke) er små bindeord, der kobler dine søgeord sammen, så du enten kombinerer eller udelader bestemte relationer imellem søgeord.
  • Maskering er, når du udelader et enkelt bogstav i et ord og er særligt anvendelig, hvis du er i tvivl om stavemåden.
  • Frasesøgning er, når du sætter "..." om din søgesætning for at søge på sammenhængen i en hel sætning.
  • Nærhedssøgning er, når du søger på ord, der skal stå i umiddelbar nærhed af hinanden.

Herudover er der også hjælp at hente i:

  • Emneordslister /thesaurus er lister over emneord i et hierarki og dermed deres relation til hinanden altså om de er over-, under- eller sidestillede. Et eksempel: "Sundhed" er et overordnet søgeord, som fx dækker over underordnede emnenord al a "kost", "motion" og "søvn", som dermed er sidestillede. Herunder er der igen underordnede søgeord fx under "kost": "vitaminer", "grøntsager" osv. På den måde bygger du et hierarki af søgeord. Du finder ofte thesauri i større databaser, og her finder du hurtigt overblik over dine emneords sammenhæng med hinanden.
  • Klassifikationssystemer er med til skabe orden, og du kender dem fra bibliotekets faglitteratur på de små numre på ryggen af bøgerne. På den måde kan du orientere dig i, hvilke andre titler, der findes om et givent emne.

Ovenstående bygger på Studiehåndbogen af Stray Jørgensen og Rienecker 2011