Genveje


Interview Dorte Bukdahl, centerchef i Copenhagen DomeInterview Dorte Bukdahl, centerchef i Copenhagen Dome

Dorte Bukdahl er centerchef i Copenhagen Dome - et videnscenter for socialøkonomi. Hun afsluttede KIOL i sommeren 2017, hvor hun på daværende tidspunkt var kontorchef i Københavns Kommunes Socialforvaltning.

Hvad har uddannelsen betydet for dit personlige lederskab? 

”Jeg har altid været en stærk leder, når det handler om personlig integritet og positiv energi. Men jeg har nok været mere intuitiv tidligere. Nu har jeg fået et fastere ståsted – et teoretisk værdisæt at arbejde med i praksis, og det har været gavnligt. Jeg oplever, at jeg er blevet mere reflekteret og retningsgivende. Mere velfunderet.”

Hvad var det vigtigste faglige udbytte? 

”Det faglige højdepunkt for mig var en uges studietur til Harvard University i Boston. Dén tur satte noget nyt og spændende i spil for mit personlige lederskab. Vi talte blandt andet om, hvor vigtigt det er at skabe tid til refleksion over sin organisation og sin ledelse. Der var fokus på, hvem jeg er som leder – hvad der driver mig. Hvorfor handler jeg, som jeg gør? Jeg synes, at turens erkendelser har været med til at udvikle min egen hverdagspraksis i positiv retning. Vi fik vendt mange spændende dilemmaer med de skarpeste og mest velfunderede eksperter i ledelse.”

Hvordan fungerer uddannelsens form? 

”For mig fungerede det, at formen er intensiv i perioder, men at der ikke er masser af læsestof og skriftlige opgaver indimellem. Når man deltager i en session på KIOL, er det reflektionsarbejde her og nu. De redskaber, der præsenteres, skal i brug med det samme. Uddannelsen har givet mig mange gode og kloge samtaler med udgangspunkt i helt konkrete og praksisnære ledelsesudfordringer. Det havde jeg brug for snarere end tung teori og en skriftlig eksamen. Nærheden til praksis gør stoffet mere levende.”

Hvordan bruger du erfaringer fra netværksgruppen i hverdagen? 

”På KIOL-forløbet blev vi inddelt i netværksgrupper, hvor vi kunne drøfte personlige erfaringer og tanker om ledelse. Her opstår der et rum med stor fortrolighed, som danner udgangspunkt for refleksion og samtale – også om svære emner. Netværket er et sted, hvor man også kan vise sine sårbare sider frem.  Det har været meget givende, og vi har har fortsat kontakt både over facebook og ved møder, som vi selv arrangerer.  Her har vi helt konkret arbejdet med at få nogle af de redskaber i spil, som vi også benyttede i forbindelse med uddannelsen.”