Genveje


Indhold og opbygningIndhold og opbygning

Kurset er bygget op over otte sessioner. Syv sessioner foregår som internater af tre dages varighed på eksklusive kursussteder i Danmark og én session – der ligger midt i forløbet – er et internationalt studieophold af 4,5 dages varighed.

Samlet består KIOL af ca. 25 undervisningsdøgn, et indledende interview i København samt to dages medvirken til interview i andre KIOListers organisationer - i alt 28 dage. Dertil kommer den forberedelsestid du evt. bruger mellem de enkelte sessioner. Hertil kommer rejsetid i forbindelse med den internationale session.

Syv sessioner på internat og et internationalt studieophold

Et fuldt KIOL forløb består af otte sessioner, hvoraf den ene session er et 4,5 dages internationalt studieophold. Årgang 2014 var på University of California, Berkely, årgang 2015, 2016 og 2017 var på Kennedy School of Government, Harvard University, årgang 2018 i  Silicon Valley i USA med undervisning på bl.a. Stanford Universitet, og årgang 2019 i New York på et intensivt læringsprogram tilknyttet en række universiteter der. Der er få eller ingen formelle krav til forberedelse på forløbet, men du vil løbende blive anbefalet relevant læsemateriale. 

På sessionerne får du, som del af en "master class", mulighed for at arbejde med materialet i forhold til din egen organisation og aktuelle problemstillinger. Du vil kunne diskutere med og få input fra de øvrige deltagere, ligesom du vil kunne bidrage til diskussioner omkring problemstillinger og ledelse i andre organisationer.

Forløbets opbygning

Læs mere om forløbets indhold

 • Individuelt afklaringsforløb

  Som indledning til KIOL skal du deltage i et individuelt afklaringsforløb. Du får foretaget en 360 graders analyse og på baggrund af denne, kombineret med dine egne udviklingsønsker, vil du gennem en to timers introsamtale med KIOL-konsulenter kunne formulere dine personlige og faglige læringsmål for KIOL. Din 360 graders analyse er fortrolig og vil kun blive læst af dig selv, medlemmer af din KIOL-gruppe og KIOL-kursusledere. 

  Samtalerne foregår i København i august måned, umiddelbart før kursets start. 

 • Temabaserede sessioner

  Hver session har sit særlige tema. Trods løbende ændringer består forløbets sessioner normalt af følgende indholdstemaer: 

  1. Personligt lederskab - personlig ledelsesfilosofi og praksis
  2. Ledelse i relationer
  3. Organisation og strategi
  4. Resiliens, autenticitet og adaptation - ledelse med professionel kapital
  5. Studierejse international session
  6. 360 graders feedback på eget lederskab
  7. Kommunikation
  8. Fremtiden efter KIOL - fremtidens velfærdsudfordringer og fortsatte mål for dit personlige lederskab
 • Undervisningsform på forløbet

  Sessionerne på KIOL kombinerer fælles oplæg med dialog og casebaseret arbejde i KIOL-netværksgrupper. I KIOL-netværksgrupperne sættes du sammen med ligestillede, og I indgår i et intensivt samarbejde, som er baseret på åbenhed, gensidig inspiration og teamlæring. 

 • Personlig coaching

  Der er mulighed for at få personlig ledelsescoaching, som en del af KIOL. Coaching er integreret i den indledende samtale samt i session seks. Du har derudover mulighed for at tilkøbe yderligere coach-sessioner fra vores konsulenter, som er tilknyttet netværksgrupperne. 

  KIOL indeholder desuden kulturelle indslag samt tid og rum til faglig og personlig eftertanke. 

 • Internationalt studieophold

  Et KIOL-forløb indeholder et ca. 4,5 dages internationalt studieophold

  KIOL hold 2019 skal på session 5 på et studieophold af 4,5 dages varighed på en spændende international destination, som denne gang er i New York. 

  Teknisk medarrangør vil være tidligere Rambøll-direktør Nicolaj Ejler, som har arrangeret højt evaluerede studierejser for offentlige danske topchefer til New York i en årrække. Programmet i 2019/2020 er 'Performance Leadership, - accountability, impact and datainformed practices'. 

  Programmet vil indeholde møder/workshops/dialoger med en række centrale offentlige og private ledere og forskere, kombineret med organisationsbesøg og tilknyttet undervisning ved New York University. Bl.a. forventer vi at besøge det berømte New York Center for Innovation through Data Intelligence (CIDI). 

  Rejsemålet for KIOL holdet 2020-21 er endnu ikke fastlagt, men forventes lige som de tidligere år at blive en studierejse på 4-5 dage til USA med fokus på ledelsesaktueller emner og studier ved et anerkendt universitet. 

 • Oplægsholdere og kursusledelse

  Vi integrerer den seneste viden og nyeste metoder i KIOL og inviterer højt kvalificerede eksterne oplægsholdere til at bidrage til forløbet

  Listen af eksterne oplægsholdere på KIOL spænder bredt, og gennem de seneste fire år har følgende bl.a. været forbi: 

  • Agnete Gersing, departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriert, tidl. direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
  • Claus Juhl, direktør i Forskel og formand for Regeringens Sammenhængsreformens udfordringspaneler
  • Lotte Bøgh Andersen, professor, direktør for Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse
  • Allan Holmgren, direktør, DISPUK
  • Mogens Lykketoft, tidl. formand for Folketinget
  • Bo Rasmussen, kommunaldirektør, Gladsaxe

  Kursusledelse
  KIOL ledes af chefkonsulent Claus W. Nelson og chefkonsulent Line Arnmark fra afdelingen Ledelse, Organisation og Forvaltning på KP. Kursusledelsen står for den overordnede tilrettelæggelse af KIOL, den konkrete gennemførelse, den løbende dialog med KIOListerne og underviser derudover i enkelte temaer.

  Claus Nelson Claus Nelson

  Claus er tidligere leder og seniorrådgiver i organisationsudvikling, han har særlige kompetencer inden for bl.a. offentlig ledelse og styring, ledelsesfilosofi og social kapital.

  Line Arnmark 
  Line har lang ledererfaring med særlig sektorviden på 0-18 års området. Line er desuden en erfaren procesleder med særlige kompetencer indenfor organisatorisk udvikling, capacity building, forandringsledelse, skyggesparring, feedback samt ledelse af professionelles læring og udvikling. 


  Proceskonsulenter
  Arbejdet i KIOL-netværksgrupperne understøttes af en proceskonsulent, som er tilknyttet KIOL. På KIOL 2020 er den selvstændige konsulent Dorthe Knauer tilknyttet. Dorthe Knauer er professionel i coaching og erfaren i facilitering af gruppe- og læringsprocesser og har adskillige års erfaring i at understøtte ledertræning og organisationsudvikling på højt niveau.

 • Arbejdsbelastning på KIOL

  KIOL er et intensivt kompetenceudviklingsforløb, bestående af 28 dages undervisning, studieophold, organisationsbesøg samt interview i forbindelse med 360 graders evaluering. Der er på KIOL ikke krav om, at deltagerne forud har læst bøger, artikler eller andet i relation til den aktuelle session. Der er heller ikke krav om skriftlige opgaver, prøver eller lign. Læringen ligger i den aktive deltagelse på sessionerne og i ledernetværksgrupperne, samt i refleksioner over eget lederskab mellem sessionerne.

  Faglig litteratur tilbydes dog løbende til inspiration i relation til den enkelte sessions faglige emner.