Genveje


Oplægsholdere og kursusledelseOplægsholdere og kursusledelse

Vi integrerer den seneste viden og nyeste metoder i KIOL og inviterer højt kvalificerede eksterne oplægsholdere til at bidrage til forløbet.

Listen af eksterne oplægsholdere på KIOL spænder bredt, og gennem de seneste fire år har bl.a. følgende været forbi:

 • Agnete Gersing, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Allan Holmgren, direktør, DISPUK
 • Astrid Haug, digital rådgiver, formand for Dansk Kommunikationsforening
 • Bo Rasmussen, kommunaldirektør, Gladsaxe
 • Carsten Fich, direktør Nord /tidl. Kommunekemi
 • Eva Zeuthen Bentsen, direktør, Gentofte Hospital
 • Jakob Jensen, afdelingschef, Beskæftigelsesministeriet
 • Jan Rose Skaksen, direktør, KORA
 • Jesper Tynell, journalist, DR P1 og forfatter
 • Jonatan Schloss, direktør for kundeservice, Skat
 • Kristian Dahl, erhvervspsykolog, partner i LEAD
 • Kirstine Andersen, forfatter og foredragsholder
 • Kurt Klaudi Klausen, professor, Syddansk Universitet
 • Leif Sørensen, direktør, Relation Technologies
 • Mogens Lykketoft, formand for Folketinget
 • Niels Højberg, stadsdirektør i Århus, medlem af Bo Smith-udvalget
 • Niels Åkerstrøm, professor, CBS
 • No Emil Kampmann, Phd., Professionshøjskolen Metropol
 • Ole Fogh Kirkeby, professor, CBS
 • Ove Kaj Pedersen, professor, CBS
 • Peter Bastian, musiker og forfatter
 • Simone Aaberg Kærn, privatpilot og kunstner
 • Søren Obed Madsen, Phd., CBS
 • Søs Marie Seerup, kommunikationsrådgiver
 • Tina French Nielsen, rådmand for skoleforvaltningen i Aalborg, Venstre
 • Thomas Milsted, forfatter og foredragsholder
 • Allan Søgaard Larsen, formand for regeringens Ledelseskommission
 • Claus Juhl, direktør i Forskel og formand for Sammenhængsreformens udfordringspanel

Kursusledelse 

KIOL ledes af chefkonsulent Claus Nelson og chefkonsulent Thomas Ryan Jensen fra afdelingen Ledelse, Organisation og Forvaltning på KP. Kursusledelsen står for den overordnede tilrettelæggelse af KIOL, den konkrete gennemførelse, den løbende dialog med KIOListerne og underviser derudover i enkelte temaer.

Thomas Ryan JensenThomas Ryan Jensen

Thomas har lang erfaring med lederudvikling og -uddannelse i offentligt, privat og civilsektorregi og har særligt kompetence i praktisk filosofi, ledelsesfilosofi, strategi og kommunikation.

Se Thomas' CV

Claus Nelson

Claus Nelson

Claus er tidligere leder og seniorrådgiver i organisationsudvikling og har særlig kompetence inden for offentlig ledelse og styring og social kapital.

Se Claus' CV


Proceskonsulenter

Arbejdet i KIOL-netværksgrupperne understøttes af en proceskonsulent, som er tilknyttet KIOL. På KIOL 2018 er den selvstændige konsulent Dorthe Knauer tilknyttet. Dorthe Knauer er professionel i coaching og erfaren i facilitering af gruppe- og læringsprocesser og har adskillige års erfaring i at understøtte ledertræning og organisationsudvikling på højt niveau.