Genveje


Optagelse og prisOptagelse og pris

For at komme i betragtning til en plads på KIOL, skal du udfylde en ansøgning - den du finder her.


Hent ansøgningsskema til KIOL 2019 her

Optagelse på KIOL

Optagelsen sker på baggrund af din ansøgning og ud fra en samlet vurdering af bl.a. ledelsesniveau, erfaring og uddannelse. Vi optager ledere på højt niveau, normalt ledere med ledelsesansvar for andre ledere, og som også har medansvar for strategi og organisationsudvikling. Særlige forhold kan dog gøre, at en ansøger kan komme i betragtning til optagelse, selv om optagelseskravene ikke opfyldes fuldt ud.

Der er sidste frist for at vi skal modtage din ansøgning om optagelse på KIOL 15. juni 2019.

Du skal udfylde og indsende dit ansøgningsskema til KIOL administrationen, kontaktinfo finder du nederst. Du kan normalt forvente at få svar omkring optagelse inden for 14 dage.

Pris for forløbet

Prisen for KIOL 2019/20 med otte sessioner over 2019 og 2020 er 99.750 kr. pr år, i alt for begge halvår 199.500 ekskl. moms (249.075 inkl. moms).

Kursusprisen dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning samt indkvartering i enkeltværelser på kursussteder i Danmark. Dertil kommer et studieophold på et internationalt universitet, hvor både rejseudgifter og indkvartering med morgenmad indgår. (Undtaget er øvrige måltider under studierejsen).

Du skal først betale kursusafgiften, når du har fået bekræftet din optagelse og modtaget en faktura fra os. Vi udsender en elektronisk faktura via EAN nr. Opkrævningen sker i to lige store rater.

Læs om forløbets indhold og opbygning

Afmelding

Hvis du kommer i den situation, at du må afmelde din deltagelse på KIOL før opstarten, skal de ske skriftligt til KIOL administrationen inden tilmeldingsperiodens udløb den 15. juni 2019. Ved afmelding efter denne dato opkræves hele kursusgebyret. Du kan dog ved afmelding og indtil 1. august - efter aftale med KIOL administrationen - sende en anden deltager. 

Hvis du bliver nødt til at afbryde dit igangværende KIOL-forløb, af personlige eller arbejdsrelaterede årsager, har du mulighed for at starte på det næstkommende KIOL-hold efter de genstartsbetingelser, som gælder og oplyses ifm. kursusstarten. Dit KIOL forløb er efter kursusstarten personligt og kan ikke overføres til en kollega eller andre. 

KIOL forbeholder sig ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er tilstrækkelig antal deltagere og til at ændre program og kursussted om fornødent. Derudover tager vi forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger.

Kontakt administrationen

Henvendelser omkring kursusdatoer, optagelse og andre administrative spørgsmål.

Tina Myken
Kursuskoordinator
Tlf.: 2429 6534
timy@kp.dk