Genveje


Optagelse og prisOptagelse og pris

For at komme i betragtning til en plads på KIOL, skal du udfylde en ansøgning - den du finder her.


Hent ansøgningsskema til KIOL 2018 her

Optagelse på KIOL

Optagelsen sker på baggrund af din ansøgning og ud fra en samlet vurdering af bl.a. ledelsesniveau, erfaring og uddannelse. Vi optager ledere på niveau 1 og 2, normalt ledere med ledelsesansvar for andre ledere, og som også har medansvar for strategi og organisationsudvikling. Særlige forhold kan dog gøre, at en ansøger kan komme i betragtning til optagelse, selv om optagelseskravene ikke opfyldes fuldt ud.

Der er sidste frist for at vi skal modtage din ansøgning om optagelse på KIOL 15. juni 2018.

Du skal udfylde og indsende dit ansøgningsskema til KIOL administrationen, kontaktinfo finder du nederst. Du kan normalt forvente at få svar omkring optagelse inden for 14 dage.

Pris for forløbet

Prisen for KIOL 2018/19 med ni sessioner over 2018 og 2019 er 114.500 kr. pr år, i alt for to år 229.000 ekskl. moms (286.250 inkl. moms).

Kursusprisen dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning samt indkvartering i enkeltværelser på kursussteder i Danmark. Dertil kommer et studieophold på et internationalt universitet, hvor både rejseudgifter og indkvartering med morgenmad indgår. (Undtaget øvrige måltider under studierejsen).

Du skal først betale kursusafgiften, når du har fået bekræftet din optagelse og modtaget en faktura fra os. Vi udsender en elektronisk faktura via EAN nr. Opkrævningen sker i to lige store rater.

Læs om forløbets indhold og opbygning

Afmelding

Hvis du kommer i den situation, at du må afmelde din deltagelse på KIOL, skal det ske skriftligt til KIOL administrationen inden tilmeldingsperiodens udløb den 15. juni 2018. Ved afmelding efter denne dato opkræves hele kursusgebyret. Du kan dog ved afmeldingen − efter aftale med Metropol − sende en anden deltager. 

Institut for Ledelse og Forvaltning forbeholder sig ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er tilstrækkelig antal deltagere og til at ændre program og kursussted om fornødent. Derudover tager vi forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger.

Kontakt administrationen

Henvendelser omkring kursusdatoer, optagelse og andre administrative spørgsmål.

Tina Myken
Kursuskoordinator
Tlf.: 2429 6534
timy@phmetropol.dk