Genveje


Værd at vide om kompetencefondenVærd at vide om kompetencefonden

Hvad er kompetencefonden og hvor kommer pengene fra?

Pengene kommer fra overenskomstresultaterne med KL og Regionerne.

Hvad kan kompetencefonden bruges til?

Midlerne skal bruges til kompetencegivende uddannelse, udover det der i forvejen sker i kommuner og regioner.. Fremtidens job kræver et højere uddannelsesniveau - ikke kun af de nye, der kommer på arbejdsmarkedet, men også dig der har været der et stykke tid.

Hvem kan søge?

For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal / håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, eller 3F Fagligt Fælles Forbund..

Hvad kan man søge penge til?

Der kan fortrinsvis søges til kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Der kan godt søges til den samme uddannelse flere gang, men kun hvis der søges modulvist. Man kan søge tilskud til moduler, der tages indenfor et år adgangen
Det er vigtigt, at man i ansøgningen tydeliggør hvilke moduler, der søges til, og at  ikke blot skriver uddannelsens navn.

Se vores udvalg af kompetencegivende diplomuddannelser og akademiuddannelser

Hvad skal der til for at søge?

Tal med din leder om hvilken uddannelse, der kan udvikle dig. Det kan både være en uddannelse der kan udvikle dig i dit nuværende job - eller en uddannelse der kan føre til et andet job i kommunerne/regionerne. Den snak skal I jo også have i forbindelse med udviklingsplanen, og man skal have en udviklingsplan for at søge.

Hvordan søger man?

Der skal bruges et ansøgningsskema, som du kan hente på denkommunalekompetencefond.dk.

Hvornår kan man søge fra?

Der kan udbetales penge fra 1. januar 2014, og der kan søges til uddannelser der starter efter 1. januar 2014.

Hvor meget kan man søge?

Der kan søges op til 25.000 kr. I KL er det om året og aftalen løber i to overenskomstperioder. I regionerne er det i perioden frem til 1. april 2015. I en kommune skal arbejdspladsen selv bidrage med 20%. Så hvis en uddannelse koster 30.000 kr., bidrager arbejdspladsen med 5.000 kr. og der søges 25.000 kr. fra fonden.

Pengene går til deltagergebyr. Arbejdspladsen dækker transport, arbejdstid m.m.

Hvad hvis en uddannelse koster mere?

Hvis man er enige om valg af uddannelse, så betaler arbejdspladsen resten af prisen ud af det almindelige budget, ligesom hidtil.

Hvad kan man få for 25.000 kr.?

Man kan få ret meget. Et modul til diplom- og akademiuddannelsen koster fra 4.200 kr.

Hvilke uddannelser skal/bør man gå efter?

Det er vigtigt, at det er uddannelser der giver en "papir" på kompetencerne, for det er det der efterspørges, fx når du skal søge en anden stilling.

Hvad får man ud af det lønmæssigt ved at tage mere uddannelse?

Der er meget forskellige måder at gøre det på. Nogle steder sker det automatisk og andre steder ser man på det konkret. Men der er en klar sammenhæng mellem uddannelse, job og løn. Og mere uddannelse giver en højere løn hen ad vejen. Men måske skal du også på et tidspunkt skifte job for at få den bedste løn.

Er reglerne de samme i kommunerne og regionerne?

Ja i realiteten. Det der står her på siden gælder begge ordninger. Men det er to forskellige pengekasser. Og der er forskellige ansøgningsskemaer.

Inspiration

HK Kommunal Bladet bragte et temanummer om Kompetencefonden i HK Kommunalbladet nr. 15 2013, her kan du læse mere om initiativet, uddannelser og meget andet.