Genveje


Erhvervs­pædagogikErhvervs­pædagogik

Metropol har en række eksperter inden for det erhvervspædagogiske område. Se nedenfor, hvem de er og hent deres billede i høj kvalitet ved at klikke på selve billedet.

Hans Jørgen Knudsen, uddannelseskonsulent, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Jeg arbejder med kompetenceudvikling på erhvervsskoler. Disse forløb tager som hovedregel udgangspunkt i anvendelsen af aktionslæring (strategisk og/eller eksperimenterende), tilrettelægges oftest med anvendelse af blended learning (flipped classroom koncept) og på en sådan måde, at deltagerne lærer af hinanden – samtidig (horisontal læring)
Hent billede af Dorrit Sørensen i høj kvalitetDorrit Sørensen, lektor, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Min aktuelle forskning omhandler udvikling af uddannelses- og undervisningspraksis gennem uddannelseseksperimenter herunder særlig fokus på eksperiment – og praksisbaserede læringsformer. Mit interessefelt er pædagogik, didaktik og ledelse, mere specifikt innovation og entreprenørskab, samt den mere organisatoriske sammenhæng uddannelse indgår i - herunder forandringer, kompetenceudvikling og lærerarbejde.

Hent billede af Karin Løvenskjold Svejgaard i høj kvalitet

Karin Løvenskjold Svejgaard, lektor, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Jeg arbejder med skole- og undervisningsmiljøet på erhvervsskolerne. Jeg samarbejder med lærerne om at udvikle deres undervisning inden for undervisningsdifferentiering, niveaudeling og mulighederne for mere lighed i uddannelsessystemet. Aktiviteterne baserer sig på et samspil mellem praktiske erfaringer, pædagogiske og didaktiske teorier og forskningsresultater.
Peder Hjort-Madsen, adjunkt, ph.d., Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Jeg interesserer mig særligt for erhvervspædagogisk læreruddannelser og herunder særligt for, hvad det er for lærerkompetencer der er brug for i relation til EUX (erhvervsuddannelse med samtidig opnåelse af studiekompetencer). Jeg interesserer mig desuden for mødet mellem erhvervsskoleelevernes forudsætninger og de skolekulturer, som eleverne møder på erhvervsuddannelserne.
Marianne Riis, lektor, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Mit interessefelt er erhvervspædagogisk kompetenceudvikling og it-didaktik. Jeg arbejder med anvendelse af it i undervisnings- og læreprocesser med særlig fokus på undervisningsdifferentiering, elevaktivering og transfer. Min aktuelle forskning handler om at undersøge muligheder og barrierer for anvendelse af it i undervisnings- og læreprocesser på hovedforløb med henblik på at skabe bedre koblinger og øget transfer mellem skole- og virksomhedsperioder.

--- nyt fra Laura----