Genveje


ErnæringErnæring

Metropol har eksperter inden for mange forskellige områder vedrørende ernæring, fødevarer og madkultur. Se nedenfor, hvem de er og hent deres billede i høj kvalitet ved at klikke på selve billedet.

Michael René, lektor, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

Mit fokusområde er hygiejne og rengøringsmetoder, og jeg samarbejder med statens råd for bedre hygiejne med at optimere danskernes viden på området. Jeg arbejder desuden med kvalitetsanalyser af fødevarer.

Jon Fuglsang, lektor, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

Med en madsociologisk tilgang interesserer jeg mig for, hvordan henholdsvis markedet, forbrugerne og myndighederne er med til at forme vores madkultur og udbuddet af fødevarer. Min forskningsinteresse er indenfor fødevaretendenser og trends, fremkomsten af nye slankekure og diæter, børn og unges mad og måltidsvaner, mad og pædagogik, fødevareforbrug samt nationale kostråd og forebyggelsespolitiker.

Preben Vestergaard Hansen, adjunkt, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

Jeg har stor ekspertise indenfor mad, ernæring, sundhed og livsstilssygdomme, ernæring og måltider til børn, unge og ældre samt fødevare- hygiejne. Er særlig interesseret i overvægt i den danske befolkning samt ældreernæring.

Svend Skafte Overgaard, lektor, ph.d., Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

Mit ekspertfelt er mad, ernæring og samfund i et historisk og kulturelt perspektiv. Jeg har forsket i og skrevet om, hvordan ’mad’ blev til ’ernæring’ i det 20. århundrede med vægt på både ernæringsvidenskab og sociokulturelle forhold. Jeg beskæftiger mig til daglig med mad i både gastronomisk-æstetisk og etisk-politisk perspektiv, herunder offentlige måltiders værdimæssige og politiske dimensioner samt ernæringsopfattelser gennem tiden.

Benjamin Gilbert-Jespersen, lektor, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Bachelors Degree in Global Nutrition and Health

Mit kompetenceområde er inden for ernæring og sundhed og jeg har særlig viden om den menneskelige fysiologi i dette regi.

Lasse Kristian Suhr, lektor, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

Jeg er ekspert i kostens betydning for præstationsevnen for motionister og eliteudøvere.

Jeg har også speciale i fysisk aktivitets betydning for insulinfølsomhed, træningsfysiologiske adaptationer og træningsplanlægning.
Christian Stenbak Larsen, lektor, ph.d., Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Bachelors Degree in Global Nutrition and Health

Mit interessefelt er de sociale og kulturelle sider af madforbrug/indkøb, spisning og måltider samt den bredere samfundsmæssige sammenhæng mad og spisning indgår i – herunder køn, klasse, kulturel identitet, globale forskelle – særligt økologisk mad. Min aktuelle forskning er i måltidspædagogik, som særligt fokuserer på, hvordan måltider kan indgå i uddannelser og pædagogik.
Anne Marie Beck, docent, Ernæring og sundhedsuddannelsen

Min forskningsekspertise ligger indenfor betydningen af ernæring for gamle menneskers fysiske, mentale og sociale trivsel, herunder konsekvenser af underernæring og effekt af tværfaglige ernæringsindsatser. Særlig interesse har jeg for forskning om maden til ældre i hjemmepleje, på plejehjem og indlagt på hospital. Jeg har en baggrund som klinisk diætist, og en ph.d. i ældres ernæring samt en master i gerontologi.
Sara Elisabeth Eriksen, Adjunkt, Cand. scient. human ernæring, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab

Mit særlige kompetenceområde er langkædet fedtsyrer og deres fysiologiske effekt på helbredet. Med speciale indenfor det ernæringsfysiologiske felt har jeg en bred faglig viden indenfor kost, ernæring og sundhed som helhed.” Jeg har stor interesse indenfor ernærings- og sundhedsfaglig forskning samt formidlingen af denne.

--- nyt fra Laura----