Genveje


Ledelse og ForvaltningLedelse og Forvaltning

Metropol har flere eksperter inden for offentlig ledelse og administration. Se nedenfor, hvem de er og hent deres billede i høj kvalitet ved at klikke på selve billedet.

Nils Enrum, lektor, Institut for Ledelse og Forvaltning, Forvaltningsuddannelserne

Mit interessefelt er økonomisk metodologi, økologisk økonomi, finanspolitik, skatte- og afgiftspolitik, økonomisk fordeling og ulighed. Jeg underviser i samfundsvidenskabelig analyse, videnskabsteori og metodologi, offentlig økonomi og samfundsøkonomi.

Jesper Hundebøl, lektor, ph.d., Institut for Ledelse og Forvaltning, Forvaltningsuddannelserne

Mit område er digitalisering af den offentlige forvaltning og administration. Min ambition er at forstå og formidle eksempler på, hvordan fx selvbetjening, automatisering eller registersamkøring overflødiggør rutinearbejde, frigør ressourcer eller giver muligheder for intelligent kontrol.

Kristian Gylling Olesen, adjunkt, ph.d., Institut for Ledelse og Forvaltning, Ledelsesuddannelserne

Mit fokus er delt i to: ét fokus er på at skabe mere og bedre læring for børn og unge. Jeg forsker i, hvordan evaluering kan styrke faglig ledelse og hvilke organisatoriske betingelser der medvirker til at skabe evalueringskapacitet i dagtilbud og skole.  Mit andet fokus er ledelse. Fokus er på muligheder, udfordringer og dilemmaer for ledere, fagprofessioner og borgere.

Lotte Trangbæk, chefkonsulent, ledelsesuddannelserne, Institut for Ledelse og Forvaltning

Mit ekspertfelt er ledelses- og organisationsudvikling ift. de tværgående og komplekse velfærdsydelser fx indsatser, hvor kultur-, fritids-, integrations-, uddannelses og sundhedsområdet skal spille sammen og hvor effekterne ofte er diffuse og manifesterer sig over lang tid. Gennem forskning, udviklingsprojekter og konsulentopgaver har jeg arbejdet med, hvordan ledere og medarbejdere styrkes i at skabe gennemsigtig viden, om det de gør, og effekterne af de velfærdsindsatser, de producerer.

Claus Nelson, lektor og chefkonsulent, Institut for Ledelse og Forvaltning

Min interesse retter sig særligt mod ledelse, styring og velfærdsinnovation i offentlige organisationer. Jeg har bl.a. forsket i værdibaseret ledelse, - tillid, medborgerskab og social kapital - med fokus på stressforebyggelse knyttet til motivation, trivsel og arbejdsmiljø. Bagtæppet er nyere reformer med ønsker om ressourceoptimering i det offentlige arbejdsliv knyttet til komplekse krav om autonomi/ tilpasning, intimisering /professionalisering, centralisering/ decentralisering og kvalitet/ kvantitet.

Poul Hornshøj Carlsbæk, lektor, Institut for Ledelse og Forvaltning

Mit fokus er sammenhængen mellem demokrati og bureaukrati, så de politiske beslutninger bliver udført i praksis. Jeg interesserer mig levende for, hvordan de administrative frontmedarbejdere bidrager til at styrke borgerne og styre brugerne. Offentlig administration er et velfærdsgode, som sikrer demokrati og fællesskab. Aktuelt udvikler jeg tværprofessionel uddannelse i medborgerskab og samskabelse.

Dorte Lissie Høilund, lektor, Institut for Ledelse og Forvaltning

Særligt beskæftiger jeg mig med juridisk metode og forvaltningsret, herunder persondataret og har i flere år både undervist og holdt foredrag inden for disse områder. Jeg er jurist og har arbejdet både i det offentlige og i det private.
Rikke Horup Sørensen, lektor, Institut for Ledelse og Forvaltning

Mit ekspertfelt er ledelse og læring ift. udviklingen af den offentlige sektor. Mit fokus er på bl.a. tillidsreformen, social kapital, individuel- og organisatorisk kompetenceudvikling, forandringsledelse og innovation og kulturudvikling. Jeg er optaget af, hvordan ledelse kan udvikle sociale verdener, hvor medarbejdere og ledere tilsammen kan agere kompetent ind i en hyperkompleks foranderlig organisatorisk virkelighed.
Line Arnmark, chefkonsulent, Institut for Ledelse og Forvaltning

Min interesse retter sig særligt mod ledelse og udvikling af folkeskolen. Jeg er optaget af, hvordan skoleledelse relevant kan understøtte skolens betydelige forandringsprocesser, og hvordan skolen som organisation opbygger nye organiseringer, samarbejdsformer og udvikler skolens professionsforståelser. Min erfaring med skoleledelse stammer dels fra praksis, dels fra en række udviklingsopgaver i relation til implementeringen af skolereformen.

--- nyt fra Laura----