Genveje


Skole og pædagogikSkole og pædagogik

Metropol har en række eksperter inden for folkeskolen, læring og pædagogik. Se nedenfor, hvem de er og hent deres billede i høj kvalitet ved at klikke på selve billedet.

Lars Kettel, uddannelsesleder, Institut for Skole og Læring, læreruddannelsen

Jeg har ansvaret for grunduddannelsen til folkeskolelærer. Jeg har selv en baggrund som underviser inden for det pædagogiske fagområde, og fra min fortid som studievejleder og praktikleder har jeg et godt kendskab til ungdoms- og studiekultur.

Morten Philipps, uddannelseskonsulent, Institut for Skole og Læring, læreruddannelsen

Jeg forsker it-didaktik og i elevers læring gennem flipped classroom, dvs. metoden hvor vi flipper eller vender undervisningen i tid og rum, så eleverne præsenteres for stoffet hjemme gennem videoklip, og elever i højere grad arbejder selvstændigt med læreren som vejleder. E-læring, it-didaktik og organisatoriske forandringer er mit hovedområde, og under temaet FabLab (Fabrication Laboratory) udvikler jeg teknologiske kompetencer og didaktik på læreruddannelsen.

Jesper Juellund Jensen, lektor, ph.d., Institut for Skole og Læring, læreruddannelsen

Jeg er særligt optaget af musik og it. Jeg er forskningskoordinator for forskningsmiljøet Digitale Læringsressourcer med særligt fokus på elevers digitale multimodale og æstetiske produktioner. Mit musikalske interesseområde kredser fagdidaktisk om, hvordan børn kan skabe musik og lyd blandt andet med brug af iPads, mobiler m.v.

Andy Højholdt, lektor, Institut for Skole og Læring, læreruddannelsen

Tværprofessionelt samarbejde er mit primære interesse- og arbejdsområde. Jeg er særligt optaget af, hvordan samarbejde mellem professioner kan udvikle og kvalificere den professionelle praksis til gavn for udvikling af inkluderende miljøer.

Elsebeth Otzen, lektor, Institut for Skole og Læring, læreruddannelsen

Mit felt er tilegnelse af skriftsprog for begyndere, dvs. begynderlæsning, begynderskrivning og læsevanskeligheder, herunder ordblindhed. Dertil mål og evaluering i forhold til tilrettelæggelse af læseundervisning. Jeg er forfatter til flere undervisningsmaterialer om læsning, læsevanskeligheder og skriftlig fremstilling.

Pia Beck Tonnesen, lektor, Institut for Skole og Læring, læreruddannelsen

Jeg er projektleder på TMTM2014, Tidlig Matematikindsats Til Marginalgruppeelever - et forsknings- og udviklingsprojekt, der undersøger effekten af en tidlig indsats i matematikundervisning. Jeg er optaget af matematisk problembehandling, kortlægning af regnehuller, og hvordan man kan hjælpe elever i matematikvanskeligheder, hvad enten det er lavt- eller højtflyvende elever.

Maria-Christina Secher Schmidt, lektor, ph.d. Institut for Skole og Læring, læreruddannelsen 

Mit særlige interessefelt er klasseledelse. Jeg er optaget af de institutionelle betingelser for inklusion i velfærdssamfundet og arbejder med, hvordan man didaktisk kan tilrettelægge undervisning så flest mulige forudsætninger bringes i spil.
I min ph.d., ”Inklusionsbestræbelser i matematikundervisningen. En empirisk undersøgelse af matematiklæreres klasseledelse og elevers deltagelsesstrategier i folkeskolen” undersøger jeg bl.a., hvordan en inkluderende læringskultur kan støtte elever, der har vanskeligt ved matematik.

Bo Nielson, ph.d., forsknings- og udviklingsleder, Institut for Skole og Læring, læreruddannelsen

Mit forskningsområde er evalueringstilgange og undersøgelsesdesign i anvendt forskning. Jeg har i særlig grad beskæftiget mig med at forstå, hvordan specifikke metodiske tilgange kan kombineres i praksis for at sikre en tilstrækkelig genstandsnærhed. Jeg er optaget af, hvordan betydningen og effekten af komplekse begreber som f.eks. læring og didaktiske principper kan evalueres i forsknings- og udviklingsprojekter i folkeskolen.

Charlotte Østergaard, docent, Institut for Skole og Læring

Jeg er optaget af at undersøge inklusions- og eksklusionsprocesser i skole og fritidsliv. Mit særlige interessefelt er idræt og bevægelse, hvor jeg undersøger, hvordan man tilrettelægger idræts- og bevægelsesaktiviteter, så de virker inkluderende for alle børn uanset forudsætninger, køn, etnicitet og social baggrund.
Som forskningsansvarlig for forskningsmiljøet inkluderende læringsmiljøer arbejder jeg desuden bredt med inklusion, hvor faglig læring vægtes på lige fod med elevernes trivsel.

--- nyt fra Laura----