Genveje


Socialt arbejdeSocialt arbejde

Metropol har en række eksperter inden for det sociale område. Se nedenfor, hvem de er og hent deres billede i høj kvalitet ved at klikke på selve billedet.

Frank Cloyd Ebsen, docent, fil.dr., Institut for Socialt arbejde, socialrådgiveruddannelsen

Jeg forsker i socialt arbejde med udsatte børn og unge. Især socialforvaltningers arbejde, kommunale mellemledere og ikke mindst udviklingen af nye metoder og evidens har min interesse. Det handler om socialrådgivere, socialpædagoger med fleres arbejde med udsatte børn og unge. 

Helle Antczak, lektor, Institut for Socialt arbejde, socialrådgiveruddannelsen

Mit område er socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier. Jeg udvikler og forsker i socialrådgiveres samarbejde med børn og unge, med et særligt fokus på kommunikation og samtale. Jeg har selv mange års praksiserfaringer med socialt arbejde med udsatte børn og familier i belastede boligområder, hvor jeg blandt andet har beskæftiget mig med familier i minoritetsetniske positioner.

Jan Bjerregaard, lektor, Institut for Socialt arbejde, socialrådgiveruddannelsen

Jeg forsker i professionel relationsdannelse og -kompetence i forhold til de mest udsatte borgere i Danmark. Jeg er efteruddannet inden for voksenpædagogik og konfliktløsning – noget som metodisk understøtter viden og færdigheder indenfor det interaktive felt i socialt arbejde.

Inge Storgaard Bonfils, lektor, ph.d., Institut for Socialt arbejde, socialrådgiveruddannelsen

Mit interessefelt er rehabilitering, handicap, psykiatri og nedsat funktionsevne. Jeg er særligt optaget af de styrings- og organisationsmæssige vilkår, der er for at skabe en sammenhængende indsats, den tværgående koordination og inddragelsen af brugerne. I min forskning og undervisning har jeg fokus på de samfundsmæssige og politiske rammer for indsatserne for mennesker med nedsat funktionsevne.

Mikkel Bo Madsen, docent, ph.d., Institut for Socialt arbejde, socialrådgiveruddannelsen

Som docent for det beskæftigelsesfaglige forskningsmiljø er mit primære interessefelt beskæftigelsesrettede indsatser for socialt udsatte. Jeg er optaget af, hvad der helt konkret foregår i de beskæftigelsesrettede indsatser, og hvad der kommer ud af indsatserne. Jeg arbejder også med, hvordan organisering og institutionelle rammer påvirker indsatserne for at få mennesker i beskæftigelse.

Lene Nedergård, lektor, Institut for Socialt arbejde, socialrådgiveruddannelsen

Mit interesseområde er socialt arbejde indenfor beskæftigelsesområdet. Jeg er særligt optaget af arbejdet med unge og uddannelsesvalg og af fattigdomsproblematikker knyttet til livet på overførselsindkomst. Jeg er aktuelt projektleder på et forskningsprojekt med fokus på beslutningsprocesser og faglige roller i kommunernes rehabiliteringsteams.

Idamarie Leth Svendsen, lektor, ph.d., Institut for Socialt arbejde, socialrådgiveruddannelsen

Jeg interesserer mig for udformningen og anvendelsen i praksis af retsregler, særligt på børneområdet. Jeg har arbejdet mange år indenfor statslig og kommunal administration og velfærdsretlige spørgsmål.

Louise Hansen, adjunkt, Institut for Socialt arbejde, socialrådgiveruddannelsen

Jeg beskæftiger mig med metodeunderstøttelse i det konkrete møde mellem socialrådgivere og borgere i det beskæftigelsesrettede sociale arbejde - både individuelt og i grupper. Jeg har arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet i både offentligt og privat regi gennem en årrække.

Kristian Fahnøe, adjunkt og ph.d., Institut for Socialt arbejde

Jeg forsker i samspillet mellem socialarbejdere og socialt udsatte voksne som fx hjemløse og misbrugere. Mit fokus er på, hvordan samspillet har betydning for de udsattes levede medborgerskab, dvs. deres deltagelse i samfundsmæssige fællesskaber og deres rettigheder og ansvar. Jeg beskæftiger mig også med innovation af sociale indsatser og digitalisering af sagsbehandling på området for udsatte børn.

Mit område dækker desuden betydningen af de steder, hvor det sociale arbejde foregår og de dilemmaer, som politikker og metoder skaber for de professionelle.