Genveje


Institut for Velfærdsfaglig Efter- og VidereuddannelseInstitut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse

Vi kender det sundhedsfaglige, det ernæringsfaglige, det socialfaglige og det teknologiske område – og vi designer, udvikler og udbyder efter- og videreuddannelse inden for alle tre områder.

Kontakt

Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse
Tagensvej 18
2200 København N
Tlf: 72 48 75 00
phm_ive@phmetropol.dk

Læs mere om

Praktisk information om Tagensvej 18

Hvad kan du få hos os?

Du kan tage efter- og videreuddannelser, følge kurser og deltage på temadage inden for det sundhedsfaglige, det ernæringsfaglige og det teknologiske område. 

Du kan vælge at følge et af vores eksisterende udbud. Eller vi kan designe et forløb, som præcist matcher behovene for dig og din arbejdsplads.

Undervisningen er vidensbaseret og inddrager dine erfaringer og refleksioner over dit daglige arbejde. Vi inddrager de nyeste udviklingstendenser inden for det kliniske områdes teori og forskning.

Undervisningen er tilrettelagt, så den er mest fleksibel for dig som studerende og for din arbejdsplads. Det betyder, at vi udbyder aktiviteter som heltids- og deltidsundervisning, samt fleksibel læring (internetunderstøttet undervisning).

Diplomuddannelser

Du kan læse hele eller dele af en af disse diplomuddannelser:

Akademiuddannelser

Special- og efteruddannelse

Du kan læse en af følgende efteruddannelser:

Design din uddannelse

Vi er måske den mest relevante partner, når du vil designe en uddannelse, som passer præcist til dig og din arbejdsplads behov. Vi hjælper jer gerne med at designe og udvikle jeres helt egen uddannelse, som I selv afvikler. Eller I kan vælge at formidle jeres ønsker og behov til os – så tager vi  os af det hele.

Uanset hvad, så udvikler vi forløbet i et tæt samarbejde med dig og din arbejdsplads, så vi er helt sikre på, at I får præcist det forløb, som er bedst egnet til jer.

Hvem er vi?

Vi er et team af engagerede uddannelseskonsulenter, administrative medarbejdere og en chef, som alle arbejder med at designe, udvikle, organisere og gennemføre uddannelser, kurser, temadage, workshops og evalueringer inden for det sundhedsfaglige, det ernæringsfaglige og det teknologiske felt.

Alle vores uddannelseskonsulenter har en pædagogisk og didaktisk
baggrund og en solid erfaring med uddannelsesplanlægning - kombineret med en grunduddannelse inden for et af vores faglige hovedområder sundhed, ernæring eller teknologi.

Få mere information

Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet