Genveje


Studievalg KøbenhavnStudievalg København

Det selvstændige vejledningscenter Studievalg København holder til i Københavns Professionshøjskoles lokaler.

Studievalg København vejleder elever på ungdomsuddannelser, unge uden for uddannelsessystemet og voksne om valg af videregående uddannelser og erhverv.

Vejledningen foregår dels på elevernes skoler i Region Hovedstaden (inkl. Bornholm), dels vejledningscentret i Valhalsgade 5.

Studievalg København består af 20 medarbejdere og ledes af centerchef Torben Theilgaard og afdelingsleder Jan Svendsen.

Læs mere: Studievalgs hjemmeside på ug.dk

Billede af området

Foto af gaderne omkring indgangen til Studievalg København i Valhalsgade 5, 2200 København N

 

Studievalgsråd skal sikre uafhængighed

Det bliver nedsat et Studievalgsråd, som fungerer i hele den kontraktperiode, hvor Københavns Professionshøjskole har ansvaret for driften af Studievalg. 

Studievalgsrådets formål er at medvirke til, at Studievalg København

  • drives i overensstemmelse med Vejledningsloven og Studievalgsbekendtgørelsen, herunder at Studievalg København vejleder uafhængigt af regions-, sektor- og institutionsinteresser.
  • centerets vejledningsindsats målrettes i overensstemmelse med kontraktens indhold og (nye) uddannelses- og/eller erhvervspolitiske initiativer, så Studievalg Københavns vejledning til stadighed er til mest mulig gavn for den enkelte og samfundet. 

Kontakt studievalg
Medarbejdere
Find kontaktoplysninger til medarbejderne i Studievalg på
Studievalgs website

Ledelse
Torben Theilgaard, Centerchef
Jan Svendsen, Afdelingsleder 

Vejledningstilbud
Aktiviteter i København

 

--- nyt fra Laura----