Genveje


Mad og læringMad og læring

Giv din arbejdsplads et fælles kompetenceløft i mad og læring.

Har din institution brug for inspiration til en sund madpraksis for børn og unge? Mad og læring er et rekvireret kursus til institutioner, som vil give lærere og pædagoger et kompetenceløft inden for viden om og formidling af sund mad og ernæring til børn og unge

Det får du ud af kurset:

 • indsigt i hvordan man kan benytte mad som læringsmål
 • inspiration til hvordan man styrker motivationen for at deltage i madlavningen hos børn og unge
 • erfaring med didaktiske redskaber, der kan bruges i madlavning som et fælles projekt med børn og unge
 • inspiration til hvordan man udvikler og forankrer sund mad og måltider i den daglige praksis

Det faglige indhold

Du får konkrete redskaber til, hvordan du kan inddrage børn og unge i madlavningen med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger og sociale og kulturelle baggrund.  Vi vil diskutere det potentiale, der ligger i at betragte sundhed og sund mad i et bredt og langsigtet perspektiv, herunder hvordan en velfungerende madkultur kan forankres i praksis og hvordan mad og måltidspolitikker udvikles.

De 3 moduler:

Modul 1:

 • Opfattelser af mad og måltider
 • Sundhedsbegrebet som fundament for praksis
 • Mad, smag og dannelse
 • Gastronomi og fødevarekvalitet
 • Hvad er god madkultur?

Modul 2:

 • Motivation og læring
 • Næring til læring: maden som læringsmål
 • Styrk børn og unges madlavningskompetencer
 • Motivation til madoplevelser
 • De voksne som rollemodeller

Modul 3:

 • Forankring af sund madpraksis
 • Måltidspædagogiske redskaber
 • Kom i gang med at udvikle en mad- og måltidspolitik
 • Input og oplæg fra praksisfeltet

Målgruppe

Kurset er et tilbud til grupper af ansatte på skoler, institutioner, dagtilbud og specieltilbud, hvor man arbejder med børn og unge. 

Omfang

Kurset er opbygget i 3 moduler af hver 3 timers varighed og tilrettelægges på aftalte dage. Sted for afholdelse aftales mellem underviser og kursister. 

Pris

15.200 kr. - Enhedspris for gruppe med max. 25 personer

Kontakt

Lise Søgaard
lilu@kp.dk
Tlf.: 51 63 25 51