Genveje


Narrativ- og Mindfulness­baseret SundhedsvejledningNarrativ- og Mindfulness­baseret Sundhedsvejledning

Selvom mennesker har både viden og motivation, er det ikke ensbetydende med, at de ændrer livsstil og for mange mennesker er virkeligheden, at de i et vist omfang må lære at leve med deres lidelse.

Både den narrative tilgang og mindfulness har i de senere år vist sig at kunne løfte kvaliteten i sundhedsvejledningen. 

Det faglige indhold

På dette kursus vil du lære, hvordan de to tilgange kan berige hinanden. Mere konkret handler kurset om, hvordan man gennem fortællinger kan skabe nye handlemuligheder, og hvordan man kan arbejde mere direkte med borgerens umiddelbare erfarings- og oplevelsesdimension. Dette med udgangspunkt i et fokus på positive hensigter bag uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og menneskets kropsligt forankrede ressourcer. 

Det får du ud af kurset

Selve metoden er målrettet til at indgå i arbejdet med sundhedssamtaler, rehabiliteringsindsatser, kost- og ernæringsvejledning, livsstilsændringer, og i arbejdet med borgere med kroniske lidelser, samt stress- og trivselsproblemer. Metoden er udviklet til at kunne supplere eksisterende vejledningspraksis.

Efter forløbet vil du:
  • Opnå forståelse for teoribaggrunden bag hhv. narrativ praksis og mindfulness.
  • Få kendskab til og forståelse for relevant principper, metoder og teknikker i narrativ praksis og mindfulness. 
  • Kunne anvende narrativ- og mindfulnessbaseret sundhedsvejledning som et understøttende redskab i sundhedsarbejdet.   
  • Få praktiske færdigheder som af-identifikation, eksternalisering, introspektiv selviagttagelse, narrative og mindfulnessbaserede tilgange til arbejdet med intentioner og kroppen som ressource.
     

Målgruppe

Kurset henvender sig til sygeplejersker, sundhedsplejersker, ernærings- og sundhedsprofessionelle, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter eller lignende relevante faggrupper.

Forudsætninger for at deltage

Da kurset er anlagt på en blanding af teori og praksisrelaterede øvelser, skal du som deltager være forberedt på at inddrage sundheds- og trivselsrelaterede eksempler fra dit eget liv.
Du skal desuden forvente en vis forberedelse til hvert modul, ligesom du skal forvente, at noget af den anvendte litteratur er engelsksproget.

Undervisere/oplægsholdere

Lektor Søren Tange Kristensen, Ph.d. i antropologi og madsociologi, uddannet inden for narrativ praksis og medudvikler af narrativ kostvejledning.
Lektor Ulrik Houlind Rasmussen, Ph.d. i filosofi, Mindfulnessinstruktør og stud. psykoterapeut.

Praktiske informationer

Sted 

Tagensvej 18, 2200 København N. 

Pris
11.900 kr. ekskl. moms.

Der åbnes for næste hold foråret 2020Kontakt

Fagligt ansvar 
Søren Tange Kristensen
sokr@kp.dk

eller 

Ulrik Houlind Rasmussen
ulhr@kp.dk

Administration
Helle Salby
hesa@kp.dk