Genveje


Narrativ- og Mindfulness­baseret SundhedsvejledningNarrativ- og Mindfulness­baseret Sundhedsvejledning

Selvom mennesker har både viden og motivation, er det ikke ensbetydende med, at de ændrer livsstil og for mange mennesker er virkeligheden, at de i et vist omfang må lære at leve med deres lidelse.

Både den narrative tilgang og mindfulness har i de senere år vist sig at kunne løfte kvaliteten i sundhedsvejledningen. 

Det faglige indhold

På dette kursus vil du lære, hvordan de to tilgange kan berige hinanden. Mere konkret handler kurset om, hvordan man gennem fortællinger kan skabe nye handlemuligheder, og hvordan man kan arbejde mere direkte med borgerens umiddelbare erfarings- og oplevelsesdimension. Dette med udgangspunkt i et fokus på positive hensigter bag uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og menneskets kropsligt forankrede ressourcer. 

Det får du ud af kurset

Selve metoden er målrettet til at indgå i arbejdet med sundhedssamtaler, rehabiliteringsindsatser, kost- og ernæringsvejledning, livsstilsændringer, og i arbejdet med borgere med kroniske lidelser, samt stress- og trivselsproblemer. Metoden er udviklet til at kunne supplere eksisterende vejledningspraksis.

Efter forløbet vil du:
  • Opnå forståelse for teoribaggrunden bag hhv. narrativ praksis og mindfulness.
  • Få kendskab til og forståelse for relevant principper, metoder og teknikker i narrativ praksis og mindfulness. 
  • Kunne anvende narrativ- og mindfulnessbaseret sundhedsvejledning som et understøttende redskab i sundhedsarbejdet.   
  • Få praktiske færdigheder som af-identifikation, eksternalisering, introspektiv selviagttagelse, narrative og mindfulnessbaserede tilgange til arbejdet med intentioner og kroppen som ressource.
     

Målgruppe

Kurset henvender sig til sygeplejersker, sundhedsplejersker, ernærings- og sundhedsprofessionelle, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter eller lignende relevante faggrupper.

Forudsætninger for at deltage

Da kurset er anlagt på en blanding af teori og praksisrelaterede øvelser, skal du som deltager være forberedt på at inddrage sundheds- og trivselsrelaterede eksempler fra dit eget liv.
Du skal desuden forvente en vis forberedelse til hvert modul, ligesom du skal forvente, at noget af den anvendte litteratur er engelsksproget.

Undervisere/oplægsholdere

Lektor Søren Tange Kristensen, Ph.d. i antropologi og madsociologi, uddannet inden for narrativ praksis og medudvikler af narrativ kostvejledning.
Lektor Ulrik Houlind Rasmussen, Ph.d. i filosofi, Mindfulnessinstruktør og stud. psykoterapeut.

Sagt om kurset

”I kommer også ude I den praksis, vi kommer i og det synes jeg er rigtig godt. Fordi ellers kan man jo godt snakke med nogen, der har nogle teorier, men det er ikke det samme som at forholde sig jordnært til praksis, som jeg synes, I har gjort.” 
Annette Winther, Idrætskonsulent, Herlev Sundhedscenter
 
”Det har været super godt. Man må lige vende bøtten en gang og ikke tænke på den måde man er vant til at arbejde på. Jeg synes, vi har fået nogle gode værktøjer. Ikke kun på de svære tunge områder, men måske også på nogle af de mindre tunge.” 
Jytte Jessen, Fysioterapeut, Herlev Sundhedscenter
 

Praktiske informationer

Datoer

Kurset (6 hele dage) finder sted torsdage og fredage i uge 16, uge 20 og uge 24 kl. 9-15.

Sted 

Tagensvej 18, 2200 København N. 

Pris
11.900 kr. ekskl. moms.

Tilmelding

Tilmeld dig her

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / kursus@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Åbningstider i uge 28 til 31 
kl. 9.00-12.30