Genveje


Sundhedscoaching

Startdato:
26. okt. 2020
Slutdato:
30. okt. 2020
Varighed:
Kursusperiode 26. - 30. oktober
Type:
Dagundervisning
Udbyder:
Velfærdsfaglig efter- og videreuddannelse

Få en coachende tilgang til sundhed og bliv bevidst om, hvordan en løsningsorienteret tilgang kan hjælpe borgeren med at finde indre styrke.

Kurset bygger på coaching som en løsningsfokuseret tilgang til sundhed og kombinerer det med ny og forskningsbaseret viden fra positiv psykologi med særligt fokus på styrkeidentifikation.

At kende og være bevidst om egne styrker spiller en vigtig rolle for mennesket og dets udviklingsmuligheder. Derfor afhænger menneskers sundhed og velvære også i høj grad af individets motivation og evne til at tage et medansvar. Det ser vi i forbindelse med behandling og forebyggelse, fx medicinering og selvundersøgelser. Men også ved centrale livsstilsfaktorer som kost, rygning og fysisk aktivitet, som involverer en adfærd, de fleste individer har potentiale til selv at kontrollere.

Ofte mangler dog viljen, engagementet og ikke mindst troen på egen formåen til at ændre livsstil i positiv, udbytterig og varig retning. Det er netop her, sundhedscoachen kan gøre en afgørende forskel.

Det får du ud af kurset

Med  sundhedspsykologisk afsæt bliver du i stand til inspirere og motivere til sundhedsrelaterede adfærdsændringer, som klienten vil se som relevante, vedkommende og værd at holde fast i fremover.

Du lærer at indgå i en motiverende og styrkende dialog med fokus på muligheder og løsninger frem for begrænsninger og mangler.

Det faglige indhold

Som deltager i kurset lærer du at:

  • anvende coachingens spørge- og lytteteknik
  • skabe positive forandringer, udvikling og vækst
  • understøtte og motivere til langsigtede og varige adfærdsændringer
  • hjælpe klienten til at fokusere på løsninger og sætte mål
  • afdække barriere og arbejde aktivt med muligheder
  • udforme handlingsplaner
  • identificere og udvikle klientens styrker og ressourcer

Målgruppe

Sundhedscoaching er for dig, der arbejder med sundhedsfremme, fx diætister, jordmødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sundhedsforebyggere, tandlæger og tandplejere, pædagoger og lærere samt ansatte og frivillige i foreninger.

Pris
kr. 5.875,-  ekskl. moms

kr. 7.343,-  inkl. moms

Afholdelsessted

Tagensvej 18
2200 København N

Tilmeldingsfrist

10. sep. 2020

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Betingelser

Afmelding skal ske senest 4 uger inden 1. kursus/konferencedag. 

Ved afmelding senere opkræves hele kursusgebyret. 

Ved afmelding kan I dog, efter aftale med Københavns Professionshøjskole, sende en anden deltager. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-kurser@kp.dk

Se vores privatlivspolitik