Genveje


Trivsel med individuelle styrker og flowTrivsel med individuelle styrker og flow

Få redskaber til at skabe forandring og engagement i forhold til menneskers trivsel.

På dette kursus inddrager vi den nyeste forskningsbaserede viden fra positiv psykologi med særlig vægt på den betydning, som flow og individuelle styrker har for individets velvære, trivsel og engagement i (arbejds)-livet. 

Positiv psykologi tilbyder et solidt og evidensbaseret grundlag for fremme af menneskers trivsel, mens coaching er et ideelt redskab til at omsætte denne viden i praksis og sikre forandring.

På modulet får du konkret viden og træner grundlæggende coachingfærdigheder.

Det får du ud af modulet

 • Du lærer at indgå i en motiverende og løsningsfokuseret dialog med fokus på muligheder og styrker, frem for begrænsninger og mangler. 
 • Du lærer og træner coachingens lytte- og spørgeteknik.
 • Du lærer at fremme engagement og gejst gennem flow.
 • Du får konkrete redskaber til at identificere, forstå og anvende individuelle styrker.
 • Du bliver trænet i specifikke coachingfærdigheder, så du kan kommunikere effektivt og facilitere flow, målsætning, planlægning og handling i dele af dit professionelle liv.

Det faglige indhold

På kurset lærer du at: 
 • anvende coachingens spørge- og lytteteknik
 • fokusere på løsninger og sætte mål
 • identificere og udvikle styrker og ressourcer
 • facilitere flow og engagement i hverdagen
 • arbejde aktivt og kreativt med muligheder
 • udforme handlingsplaner
 • skabe positive forandringer, udvikling og vækst

Målgruppe

Kurset er primært for dig, der allerede har en sundhedsprofessionel uddannelse. Du kan dog også få et godt udbytte af kurset, hvis du har ønsker om at træne coaching, som du kan anvende i dit daglige arbejde.

Praktiske oplysninger

Kurset kan enten tages som et selvstændigt kursus eller som supplement og opfølgning på Sundhedscoaching. Kurset kan også med fordel suppleres med Coaching 2. – Trivsel med mindfulness, mening og positive emotioner.

Underviser
Gitte Vonsild, internationalt certificeret coach fra The Coaches Training Institute (CTI), master i positiv psykologi og cand. Polit. Med sidefag i psykologi. Erfaren professionel coach, kursus- og workshopleder, lektor og siden 2008 underviser i coaching og positiv psykologi på bachelorniveau.

Eksamen

Praktisk øvelse med demonstration af coachingfærdigheder.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold