Genveje


Administrativ reguleringAdministrativ regulering

Få indsigt i grundlæggende regler omkring bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger

​Dette kursus udbydes kun som rekvireret kursus til virksomheder - det kan ikke tilmeldes individuelt.

Det faglige indhold 

På kurset gennemgås regler og principper for udarbejdelse af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, ligesom der benyttes cases fra praksis og virkelighedsnære eksempler. 

På kurset vil vi tage fat i følgende emner: 

  • Valg af forskriftstype
  • Krav til systematik og sprog 
  • Forholdet til grundloven
  • Betydningen af almindelige retsgrundsætninger, herunder særligt legalitetsprincippet 
  • Delegation
  • Sanktioner
  • Ikraftræden og overgang 

Deltagerne arbejder i grupper og laver bekendtgørelser mv. i caseform. Undervisningsformen veksler mellem foredrag, oplæg, øvelser og diskussioner. 

Det får du ud af kurset 

Du tilegner dig viden om og færdigheder til at anvende de grundlæggende regler og principper for udarbejdelse af administrative forskrifter. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere i departementer og styrelser mv., der er eller forventer at blive beskæftiget med udarbejdelse af administrative forskrifter. Kurset er også relevant for tilsvarende medarbejdere i den kommunale forvaltning. 

Underviser 

Kontorchef Henrik Hjort Elmquist, Justitsministeriet. 

Kontakt

Fagligt ansvarlig

Helle Pehrson
Institut for Ledelse og Forvaltning
Tlf. 5138 0455 
hlpe@phmetropol.dk

Kontakt

Administration
Gitte Høegh Stærk 
Tlf.: 5138 0427 
gifr@phmetropol.dk