Genveje


Få styr på Ny-LABFå styr på Ny-LAB

Bliv klogere på den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvad det betyder for din faglige ledelse.

Den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der træde i kraft 1. januar 2020 (lov nr. 548 af 7-5-2019), vil få betydning både for hvordan den faglige beskæftigelsesindsats tilrettelægges i a-kasserne og jobcentrene og for relationen til borgere og virksomheder. Etableringen af det skærpede tilsyn vil endvidere stille skarpt både på effekten af kommunernes indsats (resultatmål) og indholdet af den konkrete indsats (fokusmål).

Dette stiller krav om både faglig og ledelsesmæssig bevågenhed, ændret praksis og fleksible modeller for ressourceallokering. Ændrede kompetencekrav til medarbejderne fordrer rum for kompetence- og videndeling i organisationen. Dette betyder et øget behov for faglig ledelse, hvor der udvikles ny faglig praksis, som løbende evalueres i forhold til de ønskede resultatmål.

Fagligt indhold

På kurset: ”Få styr på Ny-LAB” vil vi komme ind på:

Den nye lovgivning
v. jurist Peter Gasbjerg

  • Om lovens opbygning og konkrete ændringer i ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  • Konsekvensændringer i aktiv-, sygedagpenge-, organiserings- og handicap¬kompensationsloven
  • De ændrede regler set fra et virksomhedsperspektiv og fra et borgerperspektiv

Krav om øget faglig ledelse – Dialogproces
v. Lektor Rikke Horup

  • Hvilke hjørner af faglig ledelse bliver reaktualiseret med den nye LAB?
  • Hvordan ledes en kulturforandring med en ny balance mellem tillid og kontrol?
  • Ledelse af evaluering og løbende feedback på opnået effekt

Styring af økonomien
v. Lektor og forfatter René Ansbøl

  • Hvordan styres ressourcerne når medarbejderne har øgede frihedsgrader
  • Hvordan bevarer man overblikket over økonomien
  • Hvilke styringsredskaber kan anvendes

Målgruppe: 
Ledere og ledende medarbejdere i a-kasser og jobcentre

Kontakt fagligt ansvar: 
Ole Mølholm Jensen
Telefon: 2429 6415
omje@kp.dk

Tilmelding
Tilmeld dig her

Sted:
Scandic Roskilde Park
Ved Ringen 2
4000 Roskilde 

Tidspunkt:
27. november kl. 09-15.30

Pris:
4.375 inkl. moms

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu-kurser@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00