Genveje


FamilieretFamilieret

Hvad er dit og hvad er mit?
- Bliv klogere på hvem der ejer hvad, hvilke aftaler ægtefæller kan indgå med hinanden og andre, og hvad der sker med formuen, hvis de bliver skilt eller én dør.

​Dette kursus udbydes kun som rekvireret kursus til virksomheder - det kan ikke tilmeldes individuelt.

Kursets centrale indhold er en gennemgang af regelsættet om den legale formueordning og mulighederne for at fravige denne ved ægtepagt. Du lærer om ægtefællers retsstilling under ægteskabet, ved skilsmisse og død.

Det faglige indhold

På kurset gennemgås lovgivningen om ægtefællers formueforhold, samt mulighederne for at fravige lovens udgangspunkt ved aftale. Desuden ses der kort på ejerforhold og regler om deling ved skilsmisse eller død.

Det får du ud af kurset

Efter kurset vil du kende reglerne bag ægtefællers ejerforhold, samt have en grundliggende viden om de aftaler, som ægtefæller kan indgå med hinanden med henblik på skilsmisse eller død.

Virksomhedens udbytte

Kurset giver deltagerne en øget forståelse for kunder/borgere/klienters formueforhold, og derfor et bedre helhedsbillede at rådgive ud fra.

Bemærk i øvrigt at kurset kan rekvireres til afholdelse på din arbejdsplads - kontakt Helle Pehrson for mere information herom. 

Målgruppe

Alle der arbejder med borgere/kunder/klienter med en økonomisk eller social vinkel. Kurset er for medarbejdere uden forudgående viden om familieret.

Kontakt

Fagligt ansvarlig

Helle Pehrson
Tlf. 5138 0455 
hlpe@kp.dk

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / kursus@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Åbningstider i uge 28 til 31 
kl. 9.00-12.30


Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold