Genveje


Familieret, frihed og folkestyreFamilieret, frihed og folkestyre

Kurset giver dig en introduktion til de grundlæggende danske frihedsrettigheder, demokratiet i Danmark og de familieretlige retsvirkninger af ægteskabet.

Det centrale indhold på kurset består af en gennemgang af frihedsrettighederne med fokus på antidiskrimination, en gennemgang af den demokratiske proces samt en overordnet gennemgang af retsvirkningerne af at indgå ægteskab. Du lærer om retssikkerhed, individets rettigheder og ægteskabets retsvirkninger. 

Det faglige indhold 

På kurset gennemgås grundlovens relevante bestemmelser samt retspraksis vedrørende diskrimination. 
Desuden gennemgås ægteskabslovens og retsvirkningslovens relevante bestemmelser med særligt fokus på ægteskabets gyldighed og ægtefællernes rådighed, forpligtelser og gyldige aftaler. 

På kurset berører vi følgende emner: 

Frihed og folkestyre: 

 • Det politiske system og dets opbygning
 • Formålet med retsstaten – Retssikkerhed
 • Menneskerettigheder med særligt fokus på ytringsfrihed, religionsfrihed og antidiskrimination

Familieret: 

 • Ægteskabets gyldighed og gyldige indgåelse.
 • Indbyrdes økonomiske forhold under ægteskabet.
 • Hvornår kan man blive sepereret/skilt?
 • Hvordan deles formuen ved separation eller skilsmisse?
 • Hvordan deles formuen ved død?
 • Aftaler mellem ægtefæller.
 • Er der børn i ægteskabet? Forældremyndighed, bopæl, proces.
 • Bidrag til børn/ægtefælle
 • Ugifte samlevende

Det får du ud af kurset 
Hvis du har fået vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet, er det en forudsætning, at du gennemfører kurset senest 6 måneder efter tildeling af bemyndigelsen.  

Du får en forståelse for: 

 • individets rettigheder, retssikkerhed og sammenhængen med den demokratiske proces.
 • formueforholdende mellem ægtefæller og ægteskabets indflydelse herpå. 

Målgruppe 

Personer der har fået vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet. 

Kurset foregår på dansk. Det vil efter aftale med Københavns Professionshøjskole være muligt at medbringe tolk. Vi henviser endvidere til det engelske kursus med samme fagindhold

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu-kurser@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Tilmelding og information

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
22. jun. 2020
Pris: kr. 5.100,-
Tilmelding: 25. maj. 2020