Genveje


Familieret, frihed og folkestyreFamilieret, frihed og folkestyre

Kurset giver dig en introduktion til de grundlæggende danske frihedsrettigheder, demokratiet i Danmark og de familieretlige retsvirkninger af ægteskabet.

Det centrale indhold på kurset består af en gennemgang af frihedsrettighederne med fokus på antidiskrimination, en gennemgang af den demokratiske proces samt en overordnet gennemgang af retsvirkningerne af at indgå ægteskab. Du lærer om retssikkerhed, individets rettigheder og ægteskabets retsvirkninger. 

Det faglige indhold 

På kurset gennemgås grundlovens relevante bestemmelser samt retspraksis vedrørende diskrimination. 

Desuden gennemgås ægteskabslovens og retsvirkningslovens relevante bestemmelser med særligt fokus på ægteskabets gyldighed og ægtefællernes rådighed, forpligtelser og gyldige aftaler. 

På kurset berører vi følgende emner: 

Frihed og folkestyre: 

 • Menneskerettighederne og deres betydning i Danmark 
 • Retten til ikke at blive diskrimineret 
 • Retssikkerhed 

​Familieret: 

 • ​Ægteskabets gyldige indgåelse
 • Ægteskabets gyldighed
 • Forsørgelsespligt
 • Formueordningens præceptivitet
 • Særlige personlige rettigheder, herunder pensioner 
 • Regler om legitimation
 • Aftaler mellem ægtefæller og gaver mellem ægtefæller 
 • Skilsmisse 
 • Forældremyndighed/bopæl/proces
 • Bodeling kvantitativ/kvalitativ
 • Bidrag ægtefæller/børn
 • Ugifte samboende 
 • Arveret

Det får du ud af kurset 

Hvis du har fået vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet, er det en forudsætning, at du gennemfører kurset senest 6 måneder efter tildeling af bemyndigelsen.  

Du får en forståelse for: 

 • individets rettigheder, retssikkerhed og sammenhængen med den demokratiske proces.
 • formueforholdende mellem ægtefæller og ægteskabets indflydelse herpå. 

Målgruppe 

Personer der har fået vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet. 

Kurset foregår på dansk. Det vil efter aftale med Københavns Professionshøjskole være muligt at medbringe tolk. Vi henviser endvidere til det engelske kursus med samme fagindhold

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding, eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu-kurser@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

 

 

Tilmelding og information

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
04. feb. 2020
Pris: kr. 5.100,-
Tilmelding: 07. jan. 2020
København N
22. jun. 2020
Pris: kr. 5.100,-
Tilmelding: 25. maj. 2020

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
25. nov. 2019
Pris: kr. 5.100,-
Tilmelding: 11. nov. 2019