Genveje


Familieret, frihed og folkestyreFamilieret, frihed og folkestyre

Kurset giver dig en introduktion til de grundlæggende danske frihedsrettigheder, demokratiet i Danmark og de familieretlige retsvirkninger af ægteskabet.

Det centrale indhold på kurset består af en gennemgang af frihedsrettighederne med fokus på antidiskrimination, en gennemgang af den demokratiske proces samt en overordnet gennemgang af retsvirkningerne af at indgå ægteskab. Du lærer om retssikkerhed, individets rettigheder og ægteskabets retsvirkninger. 

Det faglige indhold 

På kurset gennemgås grundlovens relevante bestemmelser samt retspraksis vedrørende diskrimination. 
Desuden gennemgås ægteskabslovens og retsvirkningslovens relevante bestemmelser med særligt fokus på ægteskabets gyldighed og ægtefællernes rådighed, forpligtelser og gyldige aftaler. 

På kurset berører vi følgende emner: 

Frihed og folkestyre: 

 • Det politiske system og dets opbygning
 • Formålet med retsstaten – Retssikkerhed
 • Menneskerettigheder med særligt fokus på ytringsfrihed, religionsfrihed og antidiskrimination

Familieret: 

 • Ægteskabets gyldighed og gyldige indgåelse.
 • Indbyrdes økonomiske forhold under ægteskabet.
 • Hvornår kan man blive separeret/skilt?
 • Hvordan deles formuen ved separation og skilsmisse?
 • Hvordan deles formuen ved død?
 • Aftaler mellem ægtefæller.
 • Hvem har forældremyndigheden?
 • Bidrag til ægtefælle
 • Ugifte samlevende

Det får du ud af kurset 
Hvis du har fået vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet, er det en forudsætning, at du gennemfører kurset senest 6 måneder efter tildeling af bemyndigelsen.  

Du får en forståelse for: 

 • individets rettigheder, retssikkerhed og sammenhængen med den demokratiske proces.
 • formueforholdende mellem ægtefæller og ægteskabets indflydelse herpå. 

Målgruppe 

Personer der har fået vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet. 

Kurset foregår på dansk. Det vil efter aftale med Københavns Professionshøjskole være muligt at medbringe tolk. Vi henviser endvidere til det engelske kursus med samme fagindhold

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / kursus@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Åbningstider i uge 28 til 31 
kl. 9.00-12.30


Tilmelding og information

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
21. sep. 2020
Pris: kr. 5.100,-
Tilmelding: 21. aug. 2020
København N
07. dec. 2020
Pris: kr. 5.100,-
Tilmelding: 07. nov. 2020

FAQ Familieret

 • Tagensvej 18

  Parkering
  Der må ikke parkeres i gården, men der er mulighed for at parkere på vejene rundt om Tagensvej - Her skal man dog betale for at holde. 

  Offentlig transport

  Bussen 6A standser lige ude foran hovedbygning A.

  Afholdelsessted
  Dit lokale vil være oplyst på informationsskærmen ved receptionen i hovedbygning A. 

 • Indhold på kurset

  Forberedelse
  Man skal ikke forberede noget før kurset. 

  Test/Prøve
  Man skal ikke bestå nogen test/prøve for at gennemføre kurset. 

  Tolk

  Det er tilladt at medbringe en tolk. Dette skal dog oplyses ved tilmeldingen.

 • Forplejning

  Der er fuld forplejning på kurset. Vi vil dog gerne informeres hvis der er noget mad du ikke kan tåle.

  Forplejning på kurset:

  Morgenmad: Kaffe, te og saftevand samt morgenbrød
  Frokost: Buffet i vores spisehus

  Tolk
  Hvis man medbringer en tolk vil der også være forplejning til vedkommende.

 • Bekræftelse

  Man vil normalt modtage en bekræftelse på at man er blevet optaget på kurset 4 uger inden kursusstart.
  I nogle situationer kan det dog være tættere på kursusstart. Det kan skyldes, at vi har valgt at forlænge tilmeldningsfristen, da der mangler tilmeldte kursister før kurset kan afholdes.

 • Afmelding

  Afmeldning skal ske skriftligt senest 4 uger inden 1. kursusdag.
  Ved afmeldning senere opkræves hele kursusgebyret.
  Ved afmeldning kan du dog, efter aftale med Københavns Professionshøjskole, sende en anden deltager.

  Afmeldning skal ske skriftligt til kursus@kp.dk

 • Kontakt

  Kontaktperson på kurset er Gitte Høegh Stærk, kursus@kp.dk