Genveje


Familieret, frihed og folkestyre

Startdato:
21. sep. 2020
Slutdato:
22. sep. 2020
Varighed:
2 dage, dagkursus
21. - 22. september 2020
Udbyder:
Institut for Ledelse og Forvaltning

Kurset giver dig en introduktion til de grundlæggende danske frihedsrettigheder, demokratiet i Danmark og de familieretlige retsvirkninger af ægteskabet.

Det centrale indhold på kurset består af en gennemgang af frihedsrettighederne med fokus på antidiskrimination, en gennemgang af den demokratiske proces samt en overordnet gennemgang af retsvirkningerne af at indgå ægteskab. Du lærer om retssikkerhed, individets rettigheder og ægteskabets retsvirkninger. 

Det faglige indhold 

På kurset gennemgås grundlovens relevante bestemmelser samt retspraksis vedrørende diskrimination. 
Desuden gennemgås ægteskabslovens og retsvirkningslovens relevante bestemmelser med særligt fokus på ægteskabets gyldighed og ægtefællernes rådighed, forpligtelser og gyldige aftaler. 

På kurset berører vi følgende emner: 

Frihed og folkestyre: 

 • Det politiske system og dets opbygning
 • Formålet med retsstaten – Retssikkerhed
 • Menneskerettigheder med særligt fokus på ytringsfrihed, religionsfrihed og antidiskrimination

Familieret: 

 • Ægteskabets gyldighed og gyldige indgåelse.
 • Indbyrdes økonomiske forhold under ægteskabet.
 • Hvornår kan man blive separeret/skilt?
 • Hvordan deles formuen ved separation og skilsmisse?
 • Hvordan deles formuen ved død?
 • Aftaler mellem ægtefæller.
 • Hvem har forældremyndigheden?
 • Bidrag til ægtefælle
 • Ugifte samlevende

Det får du ud af kurset 
Hvis du har fået vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet, er det en forudsætning, at du gennemfører kurset senest 6 måneder efter tildeling af bemyndigelsen.  

Du får en forståelse for: 

 • individets rettigheder, retssikkerhed og sammenhængen med den demokratiske proces.
 • formueforholdende mellem ægtefæller og ægteskabets indflydelse herpå. 

Målgruppe 

Personer der har fået vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet. 

Kurset foregår på dansk. Det vil efter aftale med Københavns Professionshøjskole være muligt at medbringe tolk. Vi henviser endvidere til det engelske kursus med samme fagindhold

Pris
kr. 5.100,-  ekskl. moms

kr. 6.375,-  inkl. moms

Afholdelsessted

Tagensvej 18
2200 København N

Tilmeldingsfrist

21. aug. 2020

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Betingelser

Afmelding skal ske senest 4 uger inden 1. kursus/konferencedag. 

Ved afmelding senere opkræves hele kursusgebyret. 

Ved afmelding kan I dog, efter aftale med Københavns Professionshøjskole, sende en anden deltager. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-kurser@kp.dk

Se vores privatlivspolitik