Genveje


Forvaltningsret for ikke-juristerForvaltningsret for ikke-jurister

På dette kursus bliver du introduceret til sagsbehandling i praksis og får redskaber inden for forvaltningsret.

Har du styr på reglerne for sagsbehandling? På dette kursus får du gennemgået de regler, du skal kunne, når du sagsbehandler i den offentlige sektor. Du bliver rustet til at få øje på juridiske faldgruber, og du får større kvalitet i din sagsbehandling. 

Det faglige indhold

Vi gennemgår de vigtigste regler for sagsbehandling i den offentlige sektor med hovedvægt på forvaltningslovens og offentlighedslovens krav til sagsbehandling samt begrebet "god forvaltningsskik".

Kurset inkluderer de vigtigste regler fra den nye forordning om databehandling, som har relevans for den daglige sagsbehandling. 

Vi gennemgår bl.a. følgende emner:

  • Forvaltningslovens og offentlighedslovens område - hvornår skal lovene bruges? Eksempelvis undersøges, hvornår man er part i en sag? Og hvad en "afgørelse" i forvaltninglovens forstand er?
  • Officialprincippet - Hvordan og i hvor høj grad skal myndigheder oplyse deres sager?
  • Forvaltningsmyndighedernes pligt til at journalisere og notere 
  • Inhabilitet
  • Begrundelse af afgørelser og klagevejledning
  • Princippet om lovmæssig forvaltning, herunder hvordan fortolkes love, saglighedsbegrebet, lighedsprincippet og pligten til at skønne konkret. 
  • De vigtigste regler i databeskyttelsesforordning og lov om behandling af personoplysninger. 

Som kursusmateriale får du bogen Sagsbehandling, skrevet af underviser Therese Monberg.

Det får du ud af kurset

Du får overblik over hovedprincipperne for behandling af sager i den offentlige forvaltning. Du bliver rustet til at få øje på juridiske faldgruber, ligesom du får styr på de regler, du skal kunne, når du sagsbehandler. Du indgår i en dialogbaseret undervisning, hvor din egen hverdag inddrages i videst muligt omfang.

Målgruppe

Medarbejdere der har brug for at lære om principperne for korrekt sagsbehandling i det offentlige. 

Virksomhedens udbytte

Arbejdspladsen kan forvente øget kvalitet i sagsbehandlingen, herunder undgå ugyldige afgørelser, og at få mere kvalificerede og tilfredse medarbejdere og borgere.

Kontakt

Fagligt ansvarlig

Helle Pehrson
Tlf. 5138 0455 
hlpe@kp.dk

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / kursus@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Åbningstider i uge 28 til 31 
kl. 9.00-12.30


Tilmelding og information

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København SV
20. okt. 2020
Pris: kr. 7.500,-
Tilmelding: 08. sep. 2020