Genveje


Forvaltningsret for ikke-jurister

Startdato:
20. okt. 2020
Slutdato:
21. okt. 2020
Varighed:
2 dage, dagkursus
20. - 21. oktober 2020
Udbyder:
Institut for Ledelse og Forvaltning

På dette kursus bliver du introduceret til sagsbehandling i praksis og får redskaber inden for forvaltningsret.

Har du styr på reglerne for sagsbehandling? På dette kursus får du gennemgået de regler, du skal kunne, når du sagsbehandler i den offentlige sektor. Du bliver rustet til at få øje på juridiske faldgruber, og du får større kvalitet i din sagsbehandling. 

Det faglige indhold

Vi gennemgår de vigtigste regler for sagsbehandling i den offentlige sektor med hovedvægt på forvaltningslovens og offentlighedslovens krav til sagsbehandling samt begrebet "god forvaltningsskik".

Kurset inkluderer de vigtigste regler fra den nye forordning om databehandling, som har relevans for den daglige sagsbehandling. 

Vi gennemgår bl.a. følgende emner:

  • Forvaltningslovens og offentlighedslovens område - hvornår skal lovene bruges? Eksempelvis undersøges, hvornår man er part i en sag? Og hvad en "afgørelse" i forvaltninglovens forstand er?
  • Officialprincippet - Hvordan og i hvor høj grad skal myndigheder oplyse deres sager?
  • Forvaltningsmyndighedernes pligt til at journalisere og notere 
  • Inhabilitet
  • Begrundelse af afgørelser og klagevejledning
  • Princippet om lovmæssig forvaltning, herunder hvordan fortolkes love, saglighedsbegrebet, lighedsprincippet og pligten til at skønne konkret. 
  • De vigtigste regler i databeskyttelsesforordning og lov om behandling af personoplysninger. 

Som kursusmateriale får du bogen Sagsbehandling, skrevet af underviser Therese Monberg.

Det får du ud af kurset

Du får overblik over hovedprincipperne for behandling af sager i den offentlige forvaltning. Du bliver rustet til at få øje på juridiske faldgruber, ligesom du får styr på de regler, du skal kunne, når du sagsbehandler. Du indgår i en dialogbaseret undervisning, hvor din egen hverdag inddrages i videst muligt omfang.

Målgruppe

Medarbejdere der har brug for at lære om principperne for korrekt sagsbehandling i det offentlige. 

Virksomhedens udbytte

Arbejdspladsen kan forvente øget kvalitet i sagsbehandlingen, herunder undgå ugyldige afgørelser, og at få mere kvalificerede og tilfredse medarbejdere og borgere.

Pris
kr. 7.500,-  ekskl. moms

kr. 9.375,-  inkl. moms

Afholdelsessted

Scandic Sydhavnen
Sydhavns Pl. 15
2450 København SV

Tilmeldingsfrist

8. sep. 2020

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Betingelser

Afmelding skal ske senest 4 uger inden 1. kursus/konferencedag. 

Ved afmelding senere opkræves hele kursusgebyret. 

Ved afmelding kan I dog, efter aftale med Københavns Professionshøjskole, sende en anden deltager. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-kurser@kp.dk

Se vores privatlivspolitik