Genveje


Juridisk metodeJuridisk metode

På dette kursus lærer du at løse juridiske problemstillinger ved hjælp af den juridiske metode. Du lærer at læse og anvende lovgivning og andre regler korrekt.

Det får du ud af kurset
Du får en grundlæggende indføring i juridisk metode, og lærer at identificere og løse retlige problemer.

Desuden får du også indsigt i juristers værktøjer, så du bedre kan gå i dialog om juridiske problemstillinger. 

Virksomhedens udbytte

Medarbejderen bliver i stand til bedre at kunne forstå og anvende lovgivning, og kan derved sagsbehandle mere effektivt. Medarbejderen vil have lettere ved at indgå i dialog med juridiske samarbejdspartnere. 

Det faglige indhold

På dette kursus lærer du den juridiske metode, der er fundamentet, når du træffer afgørelser og løser juridiske problemstillinger. Vi stiller skarpt på kravene til lovhjemmel, og på metoderne til at fortolke korrekt. Derudover ser vi på betydningen af administrativ praksis og retspraksis, samt de forskellige retskilder og deres sammenhæng og betydning. Vi gennemgår følgende emner: 
  • Legalitetsprincippet - hjemmel
  • Den retlige trinfølge - retsreglernes rangorden
  • Det juridiske sprog
  • Fortolkningsreglerne, herunder eu-konform fortolkning
  • Saglighedsprincipperne i et skøn
  • Retspraksis - dommes betydning for fremtidig retsanvendelse
  • Betydningen af europæisk og international ret

Målgruppe

Du er ansat i den offentlige forvaltning og anvender lovgivning i dit arbejde, eller du samarbejder med jurister. 

Kontakt

Fagligt ansvarlig

Helle Pehrson
Tlf. 5138 0455 
hlpe@kp.dk

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / kursus@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Åbningstider i uge 28 til 31 
kl. 9.00-12.30


Tilmelding og information

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København SV
04. nov. 2020
Pris: kr. 4.000,-
Tilmelding: 23. sep. 2020