Genveje


Juridisk metode

Startdato:
4. nov. 2020
Slutdato:
4. nov. 2020
Varighed:
1 dag, dagkursus
4. november 2020
Udbyder:
Institut for Ledelse og Forvaltning

På dette kursus lærer du at løse juridiske problemstillinger ved hjælp af den juridiske metode. Du lærer at læse og anvende lovgivning og andre regler korrekt.

Det får du ud af kurset
Du får en grundlæggende indføring i juridisk metode, og lærer at identificere og løse retlige problemer.

Desuden får du også indsigt i juristers værktøjer, så du bedre kan gå i dialog om juridiske problemstillinger. 

Virksomhedens udbytte

Medarbejderen bliver i stand til bedre at kunne forstå og anvende lovgivning, og kan derved sagsbehandle mere effektivt. Medarbejderen vil have lettere ved at indgå i dialog med juridiske samarbejdspartnere. 

Det faglige indhold

På dette kursus lærer du den juridiske metode, der er fundamentet, når du træffer afgørelser og løser juridiske problemstillinger. Vi stiller skarpt på kravene til lovhjemmel, og på metoderne til at fortolke korrekt. Derudover ser vi på betydningen af administrativ praksis og retspraksis, samt de forskellige retskilder og deres sammenhæng og betydning. Vi gennemgår følgende emner: 
  • Legalitetsprincippet - hjemmel
  • Den retlige trinfølge - retsreglernes rangorden
  • Det juridiske sprog
  • Fortolkningsreglerne, herunder eu-konform fortolkning
  • Saglighedsprincipperne i et skøn
  • Retspraksis - dommes betydning for fremtidig retsanvendelse
  • Betydningen af europæisk og international ret

Målgruppe

Du er ansat i den offentlige forvaltning og anvender lovgivning i dit arbejde, eller du samarbejder med jurister. 

Pris
kr. 4.000,-  ekskl. moms

kr. 5.000,-  inkl. moms

Afholdelsessted

Scandic Sydhavnen
Sydhavns Pl. 15
2450 København SV

Tilmeldingsfrist

23. sep. 2020

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Betingelser

Afmelding skal ske senest 4 uger inden 1. kursus/konferencedag. 

Ved afmelding senere opkræves hele kursusgebyret. 

Ved afmelding kan I dog, efter aftale med Københavns Professionshøjskole, sende en anden deltager. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-kurser@kp.dk

Se vores privatlivspolitik