Genveje


Den nye persondataforordning - centrale bestemmelserDen nye persondataforordning - centrale bestemmelser

Bliv klogere på hvornår personoplysninger må og skal behandles efter EU's nye generelle databeskyttelsesforordning, som får virkning i 2018.

Kursets centrale indhold er derfor en gennemgang af EU's nye generelle databeskyttelsesforordnings væsentligste regler for, hvornår personoplysninger må behandles, og hvordan de skal behandles, herunder hvilke specifikke krav der stilles til myndighederne, bl.a. sikkerheden. Du lærer, hvilke overvejelser og vurderinger der skal foretages, når en myndighed behandler personoplysninger, samt hvilke procedurer myndigheden skal have på plads i den forbindelse. EU's databeskyttelsesforordning får virkning den 25. maj 2018.

På kurset kommer vi ind på følgende emner: 

  • Forordningens anvendelsesområde og definitioner
  • Betingelser for behandling af personoplysninger
  • Den registreredes rettigheder
  • Krav til den dataansvarlige, herunder krav om at have en databeskyttelsesrådgiver, databeskyttelse gennem design og standardindstillinger samt konsekvensanalyser
  • Krav til benyttelse af databehandlere
  • Krav til sikkerheden
  • Krav om anmeldelse af brud på sikkerheden
  • Dokumentationskrav
  • Administrativ praksis, tilsynsmyndighedens rolle og høring af tilsynet
  • Forordningens afgrænsning i forhold til andre regelsæt, herunder offentlighedsloven og forvaltningsloven

Det faglige indhold

Der stilles skarpt på at skabe et overblik over forordningens regler. På kurset gennemgås bl.a. forordningens anvendelsesområde, betingelserne for at behandle, herunder videregive, personoplysninger samt reglerne om registreredes rettigheder, krav til den dataansvarlige og databehandlere, herunder krav om en databeskyttelsesrådgiver og krav til datasikkerheden. Derudover gennemgås forholdet mellem forordningen og reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven.

Det får du ud af kurset

Du får et grundlæggende kendskab til centrale regler i databeskyttelsesforordningen, så du bliver bedre klædt på til at håndtere personoplysninger på en måde, som er i overensstemmelse med persondataretlige regler. Du får bogen ”Persondataret” af Dorte Høilund. Bogen giver en systematisk indføring i regler og retningslinjer på området.

Målgruppe

Kurset retter sig mod administrative medarbejdere i den offentlige sektor.

Kontakt

Fagligt ansvarlig

Helle Pehrson
Institut for Ledelse og Forvaltning
Tlf. 5138 0455 
hlpe@phmetropol.dk

Kontakt

Administration
Birgit Dahlgren
Tlf.: 5163 2485
bida@phmetropol.dk


Tilmelding og information

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
11. sep. 2018
Pris: kr. 3.500,-
Tilmelding: 10. aug. 2018
København N
05. dec. 2018
Pris: kr. 3.500,-
Tilmelding: 05. nov. 2018