Genveje


Persondataforordningen og den danske lovgivningPersondataforordningen og den danske lovgivning

Bliv klogere på, hvornår personoplysninger må og skal behandles efter EU's databeskyttelsesforordning såvel som den supplerende danske lovgivning

Kursets centrale indhold er en gennemgang af de væsentligste regler i EU's databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov. 

På kurset vil der være et særligt fokus på regelsættenes grundlæggende begreber som almindelige og følsomme personoplysninger, hvornår personoplysninger må behandles, og hvordan de skal behandles, herunder hvilke specifikke krav, der stilles til myndighederne. 

Du lærer, hvilke overvejelser og vurderinger, der skal foretages, når en myndighed behandler personoplysninger, samt hvilke procedurer myndigheden skal have på plads i den forbindelse. 

De regler vi gennemgår trådte i kraft d. 25. maj 2018. 

På kurset kommer vi ind på følgende emner: 

 • Reglernes anvendelsesområde og definitioner
 • Definitioner og begreber i regelsættende
 • Betingelser for behandling af personoplysninger
 • Den registreredes rettigheder
 • Krav til den dataansvarlige, herunder krav om at have en databeskyttelsesrådgiver, databeskyttelse gennem design og standardindstillinger samt konsekvensanalyser
 • Krav til benyttelse af databehandlere
 • Krav til organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger
 • Krav om anmeldelse af brud på sikkerheden
 • Dokumentationskrav
 • Administrativ praksis, tilsynsmyndighedens rolle og høring af tilsynet
 • Persondatareglernes afgrænsning i forhold til andre regelsæt, herunder offentlighedsloven og forvaltningsloven

Det faglige indhold

Der stilles skarpt på at skabe en grundlæggende forståelse af reglerne, og vordan de håndteres i dagligdagen. 

På kurset laver vi blandt andet en kort workshop, hvor vi mapper de persondata, du selv sidder med i hverdagen, ligesom vi blandt andet gennemgår de forskellige behandlingsgrundlag en myndighed har. 

Vi fokuserer desuden på reglerne om videregivelse til andre og på reglerne om registrerede rettigheder, krav til den dataansvarlige og databehandlere, herunder kreav om en databeskyttelsesrådgiver og krav til datasikkerheden. 

Det får du ud af kurset

Du får et grundlæggende kendskab til centrale regler i persondataregelsættene, så du bliver bedre klædt på til at håndtere personoplysninger på en måde, som er i overensstemmelse med persondataretlige regler. Du får bogen ”Persondataret” af Dorte Høilund. Bogen giver en systematisk indføring i regler og retningslinjer på området.

Målgruppe

Kurset retter sig mod administrative medarbejdere i den offentlige sektor.

Kontakt

Fagligt ansvarlig

Helle Pehrson
Tlf. 5138 0455 
hlpe@kp.dk

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding, eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu-kurser@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00


Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold


--- nyt fra Laura----