Genveje


Persondataretten i HR-arbejde og personaleadminstrationPersondataretten i HR-arbejde og personaleadminstration

Bliv klogere på, hvordan du i praksis sikrer, at dit HR-arbejde og din personaleadministration lever op til de persondataretlige krav

Det faglige indhold

Kurset er en praksisnær gennemgang af de persondataretlige regler, om eksempelvis samtykke, orienteringspligt, og behandingsgrundlag, som særligt knytter sig til arbejdet i HR-afdelingen og i andre funktioner med personaleadministrative opgaver. Vi kommer eksempelvis ind på:

•De persondataretlige reglers betydning for rekrutteringsprocessen
•Hvordan iagttager du de persondataretlige regler i din sygefraværsopfølgning
•Intern og ekstern anvendelse af medarbejderoplysninger – hvem må få adgang til hvad i hvilke situationer
•Persondataretlige vinkler på sager om afsked

Det får du ud af kurset

Efter kurset vil du vide, hvilke persondataretlige regler, du som offentlig arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på, og du vil kunne tilrettelægge dit HR- og personaleadministrative arbejde på en måde, så du sikrer, at reglerne bliver overholdt.

Du vil eksempelvis, 
•Vide hvad du må og ikke må, når du tager referencer
•Kende betydningen af, at du indsamler oplysninger om ansøgere via google og/eller linkedIn
•Kunne vurdere om en APV eller andre interne rapporter om f.eks løn sygefravær eller lignende indeholder personoplysninger samt den persondataretlige betydning heraf
•Hvilke oplysninger om de ansatte, som du må videregive til interne og eksterne samarbejdspartnere
•Hvad må du spørge om og videregive af oplysninger, når medarbejdere er syge
•Hvordan du lever op til oplysningspligten, når du behandler ex ansøgere eller ansattes personoplysninger
•Kende konsekvenserne, hvis reglerne ikke følges

Virksomhedens udbytte

Arbejdspladsen kan sikre at håndteringen af medarbejdernes persondata sker på en forsvarlig måde i forhold til persondataretten 

Målgruppe

Alle medarbejdere, der i deres arbejde håndterer oplysninger om medarbejdere eks. medarbejdere i HR- og personaleafdelinger, ledere samt medarbejdere i forskellige ledelsesunderstøttende funktioner.

Forudsætninger

Kurset kræver ikke forudgående kendskab til jura.

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / kursus@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Åbningstider i uge 28 til 31 
kl. 9.00-12.30


Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold