Genveje


Klippekort til ledercoachingKlippekort til ledercoaching

Coaching giver dig mulighed for, at drøfte dine problemstillinger og dine handlemuligheder med en professionel samtalepartner.

På Metropol tilbyder vi individuel ledercoaching og coaching af ledergrupper. 

Som leder skal du hele tiden træffe valg, der har betydning for den enkelte medarbejder, organisationen og dig selv. Med ledercoaching får du en professionel samtalepartner, der kan give dig nye perspektiver, klarhed og et tydeligere beslutningsgrundlag. 

Med et coachingforløb opnår du fokuseret udvikling af dine lederkompetencer og sparring på konkrete ledelsesudfordringer. 

Det faglige indhold 

Fokus er på: 

 • værdirefleksion 
 • identitetsarbejde
 • iagttagelse af den organisatoriske sammenhæng du/I skal fungere i og med. 
 • at kvalificere til at understøtte organisationens kerneopgave 
 • at træffe valg 
 • at leve et hensigtsmæssigt arbejdsliv 

Der kan være mange forskellige årsager til at søge coaching, men for det meste er der et ønske om, at noget skal være anderledes og bedre. 

Det får du ud af forløbet 

Ledelsescoaching handler om at individer præsterer bedst ved at tage udgangspunkt i det, der virker. Derfor fokuserer vi der, hvor du og dine medarbejdere har jeres fokus - for det er der, hvor de bedste resultater skabes. 

Individuelle coachingforløb kan bidrage til at du kan: 

 • navigere som faglig leder i et komplekst landskab
 • skabe forandring, nå dine mål og hjælpe andre til at nå deres mål
 • blive bedre til at håndtere svære samtaler og konflikter
 • fremme din egen arbejdsglæde og dit overskud 
 • skabe mere balance mellem dit arbejde og privatliv 
 • forbedre din kommunikation og skabe stærkere relationer
For mere information omkring coachingforløbet, kontakt vores coaches nederst på siden.

Målgruppe 

Vi coacher og rådgiver ledere og ledergrupper på alle niveauer fra alle sektorer. 

Pris

Prisen for et klippekort er 5 x 1½ time til en samlet pris på:

10.000 kr. ekskl. moms
12.500 kr. inkl. moms

Klippekortet kan benyttes af flere fra samme virksomhed. 

Samtalen afholdes som udgangspunkt på Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18 i København, men kan efter aftale flyttes til din egen arbejdsplads. 

Transportudgifter afregnes særskilt efter statens gældende regler. 

Vores coaches spænder over en række af forskellige profiler, som du kan læse om i linkbeskrivelserne. 

Vores ledelsescoaches er alle forankret i en stærk praksiskultur, som underviser på diplomuddannelsen i ledelse, på vores toplederforløb KIOL og ved store organisations- og ledelsesudviklingsprojekter. 

 • Jakob Skov

  Alder: 41 år. 

  Uddannelsesbaggrund:

  • Cand.Merc.(Fil) - CBS, BA i Filosofi - Københavns Universitet
  • Systemisk-narrativ coachinguddannelse fra Villa Venire

  Ledelseserfaring: Mange års projektledererfaring fra konsulentbranchen (Deloitte Business Consulting, Villa Vanire) og fra Institut for Ledelse og Forvaltning, Metropol. 

  Jeg er en erfaren coach med udgangspunkt i den systemiske tradition, men med bidrag fra både den narrative tradition og fra den mindfulnessbaserede 3. bølge af den kognitive tradition. 

  Derudover har jeg siden 2011 undervist på coachinguddannelser hos både Metropol og Villa Venire. 

  Kontakt: 
  Tlf.: 3022 8074 
  jask@phmetropol.dk

 • Pia Orloff Houmark

  Alder: 52 år. 

  Uddannelsesbaggrund:

  • Master of Business Coaching MBC (Copenhagen Coaching Center)
  • Master i Kierkegaard-studier (Teologisk Fakultet, KU)
  • Specialistuddannelse i narrativ psykoterapi for psykologer (DISPUK)
  • Organisk Psykoterapeut D.I.G., Medlem af Psykoterapeutforeningen
  • Cand.scient. i idræt - speciale i jungiansk danseterapi 
  • Sygeplejerske

  Ledelseserfaring:

  • Leder af sundhedsfaglig diplomuddannelse JCVU 
  • Leder af Projekt Faglig Trivsel, Nordsjællands Hospital
  • Programkoordinator for Region Hovedstadens lederudvikling på NOH
  • Rektor for Skolen for Psykomotorik (tidl. afspændingspædagogik)
  • Stifter og indehaver af uddannelsesvirksomheden Laban Bevægelsesstudier i Danmark 

  Jeg har arbejdet med coachende samtaler for ledere siden 1988. Min tilgang til ledelsescoaching bygger på et eksistentielt og narrativt menneskesyn, og er især inspireret af filosofiske og psykologiske tilgange fra Søren Kierkegaard, Reinhard Stelter, Ole Fogh Kirkeby, Allan Holmgren og Svend Brinkman.

  Jeg har skrevet om tilgangen i min bog ”Den kierkegaardske samtalesløjfe. Kierkegaard, protreptik og tredje generations coaching”, Dansk Psykologisk Forlag, 2017.

  Se også artiklen ”Bind sløjfe på ledelsessamtalerne. Interview med Pia Houmark og Ole Fogh Kirkeby”, Ledelse i dag, februar 2018. 

  Kontakt: 

  Tlf.: 2429 6437 
  piho@kp.dk

 • Rikke Horup Sørensen

  Alder: 45 år. 

  Uddannelsesbaggrund: 

  • Cand.Merc.HRM - sidefag i pædagogisk psykologi
  • Supervisionsuddannelse fra et systemisk, narrativt og eksistentielt perspektic - Inpraxis 
  • Konsulentuddannelse med fokus på coaching - Rambøll Management

  Ledelseserfaring: Mange års projektledererfaring på ledelses- og organisationsudviklingsopgaver. 

  Jeg har stor erfaring med individuel coaching af ledere på alle niveauer i styringskæden samt med coaching af ledergrupper. Yderligere har jeg arbejdet med supervision og konsultation af forskellige faggrupper. 

  Som samtalepartner arbejder jeg med et bredt repertioire af kommunikative greb, som bygger på forskellige perspektiver. Min coaching har et pragmatisk afsæt, hvor der fokuseres på den enkelte leder og på at opbygge en tillidsfuld relation med rum til refleksion, nye erkendelser, eksperimenter og med fokus på udvikling og læring. 

  Som coach bringer jeg mig selv i spil som rammesætter for samtalen, med henblik på at udvikle et læringsrum. Jeg bringer også mine egne perspektiver og faglighed i spil, hvis det vurderes at kunne bidrage til lederens inspiration og læring. 

  Kontakt

  Tlf.: 2429 6454 
  rihs@phmetropol.dk