Genveje


Forhandlings­teknikForhandlings­teknik

På dette kursus i forhandlingsteknik får du redskaber til en bedre gennemslagskraft og mentalt overskud i forhandlingssituationer.

Hverdagen på arbejdspladsen består af mange små forhandlinger; hvem gør hvad, hvornår? Hvordan deler vi opgaven mellem os? Er det din eller min faglighed, der skal gennemsyre denne opgave?

Det faglige indhold

På kurset introduceres rammer og teknikker for ”den gode forhandling”. Du får opmærksomhed på, at forhandling er en disciplin, som du kan udvikle og videreudvikle. Du får teknikker til at udvikle og styrke dine forhandlingskompetencer samt din evne til mentalt at håndtere konflikter, dilemmaer og vanskelige situation, som ofte er elementer af en forhandling. 

Den gode forhandling er karakteriseret ved, at begge parter er tilfredse og oplever sig som vindere (win-win filosofien). Det kan lade sig gøre, når der i forhandlingsprocessen fokuseres på parternes interesser, og der i fællesskab søges løsninger, som bedst muligt tilfredsstiller interesserne.

Vi gennemgår følgende emner:

  • Forhandlingsfilosofi
  • Forhandlingsteknik; faser i forhandling, interessebaserede løsninger, BATNA, psykologisk overblik
  • Forhandlingskommunikation; spørgeteknik i forhandlinger, pauser, kommunikationsstil
  • Cases; øvelser med afprøvning og træning i forhandlingsteknik
  • Fokus på din implementering af forbedret forhandlingsadfærd

Det får du ud af kurset

Du kan skabe bedre resultater for begge parter i en forhandling og skabe stærkere relationer. Du kan forberede og planlægge forhandlinger mere professionelt, og du ved, hvordan du kan holde overblik og ro i forhandlingsprocessen. Du oplever øget gennemslagskraft i forhandlingsforløbet.

Målgruppe

Indgangen til kurset kan være mange, men fællestrækket er, at deltagerne ønsker at gennemføre forhandlinger mere professionelt og med bedre resultater.

Kontakt

Fagligt ansvarlig

Helle Pehrson
Tlf. 5138 0455 
hlpe@kp.dk

Kontakt


Tina Myken
tlf.: 2429 6534
timy@phmetropol.dk


Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold


--- nyt fra Laura----