Genveje


Klippekort til supervision i jeres ledergruppeKlippekort til supervision i jeres ledergruppe

Opnå fokuseret udvikling af jeres lederkompetencer.

På Københavns Professionshøjskole tilbyder vi supervision af ledergrupper. 

Som ledergruppe skal I hele tiden træffe valg, der har betydning for jeres kerneopgaver, den enkelte medarbejder, organisationen og jer som ledergruppe. Med ledersupervision får I en professionel samtalepartner, der muliggør at I sammen kan iagttage kompleksiteten i jeres praksis. Gennem reflekterende samtaler bidrager supervision til nye perspektiver og et nuanceret beslutningsgrundlag, hvorfra i kan træffe velbegrundede til- og fravalg i jeres ledelsespraksis.

Det faglige indhold

Fokus er på: 

 • Ledergruppen som et lærende fællesskab
 • Refleksion over jeres ledelsespraksis
 • At kvalificere til at understøtte organisationens kerneopgave
 • Iagttagelse af den organisatoriske sammenhæng I skal fungere i og med 
 • Værdirefleksion

De får I ud af ledersupervision

Ledersupervision handler om, at etablere et fælles læringsrum, hvor I kan koordinere jeres ledelsesmæssige praksis i fællesskab. Sammen skaber I en øget bevidsthed omkring, hvilke mekanismer I skal navigere i som ledere, ligesom I får en øget bevidsthed omkring det fællesskab, der udgør den samlede ledelsesmæssige praksis. Gennem indsigt og refleksion bliver I sammen i stand til at skabe mere strategisk forenede indsatser i jeres ledelsespraksis.

Ledersupervision kan desuden bidrage til at I kan: 

 • Navigere som ledergruppe i et komplekst landskab
 • Skabe forandring, nå jeres mål og hjælpe andre i at nå deres mål 
 • Lære af jeres fælles erfaringsgrundlag
 • Blive bedre til at håndtere svære situationer og samtaler
 • Forbedre jeres kommunikation og skabe stærke relationer

Praktisk information

Vi superviserer ledergrupper på alle niveauer fra alle sektorer. Supervisionen foregår som udgangspunkt på Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 København N., men kan efter aftale flyttes til jeres arbejdsplds. 

Pris

Prisen for et klippekort (min. 5 klip á 2,5 time) koster 25.000 kr. ekskl. moms eller 31.250 kr. inkl. moms. 

I kan læse om vores supervisorer her eller I kan uforpligtende kontakte os for at høre om, hvordan supervision kan hjælpe jer som ledergruppe. 

Claus Nelson, clne@kp.dk, tlf. 5138 0385
Jakob Skov, jask@kp.dk, tlf. 30228074 
Marcelo Ibanez, maib@kp.dk, tlf. 2429 6309 
Pia Houmark, piho@kp.dk, tlf. 2429 6437 
Rikke Horup, rihs@kp.dk, tlf. 2429 6454 

 • Claus Nelson, lektor og chefkonsulent

  Uddannelsesbaggrund
  Cand.mag i filosofi og kommunikation, efteruddannelse i kommunikation og proceskonsultation fra The Kempler Institute of Scandinavia.

  Ledelseserfaring

  • Egen ledelseserfaring, privat og offentligt, i Danmark og internationalt.
  • Ledelsesrådgivning for kommuner, ministerier, regioner m.fl.
  • Kursusleder og supervisor på en række lederuddannelser som KIOL Executive, Diplomuddannelsen i ledelse m.fl.
  • Censor i ledelse og organisation ved DIL og videregående kompetencegivende lederuddannelser, bl.a. cand.merc., HD, universiteternes kandidatuddannelser.
  • Bidrag til bøger og artikler om kommunikation, supervision, velfærdsudvikling. 


  Min tilgang til supervision 
   
  Jeg arbejder ud fra et filosofisk perspektiv, med udgangspunkt i det personlige lederskab og afklaring af de værdier og etikker du bygger dit lederskab på. Hvad for en leder ønsker du at være, og hvilken leder kan du være i den organisation du er en del af? 
  Herfra skabes rum for refleksion, udvikling og læring om udfordringer og mulige valg, - f.eks. ift. samarbejde, reformer, strategisk udvikling, arbejdsmiljø, din karriere.

  Kontakt
  Tlf. 40443105
  clne@kp.dk

 • Jakob Skov, lektor

  Uddannelsesbaggrund
  Cand.Merc.(Fil) - CBS, BA i Filosofi - Københavns Universitet
  Systemisk-narrativ proceskonsulent og coach-uddannelse fra Villa Venire

  Ledelseserfaring
  Mange års projektledererfaring fra konsulentbranchen (Deloitte Business Consulting, Villa Venire) og fra Institut for Ledelse og Forvaltning, Københavns Professionshøjskole. 

  Tilgang til supervision
  Jeg er en erfaren supervisor og proceskonsulent, der har superviseret mange ledere og ledergrupper gennem de sidste 8 år. Mit faglige udgangspunkt er den systemiske tradition med bidrag fra både den narrative tradition og fra den mindfulnessbaserede 3. bølge af den kognitive tradition. 
  Derudover har jeg siden 2011 undervist på proceskonsulentuddannelser hos både Københavns Professionshøjskole og Villa Venire.

  Kontakt
  Tlf.: 30228074
  jask@kp.dk

 • Marcelo Ibanez, adjunkt

  Uddannelsesbaggrund
  DPU, Århus universitet, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi,
  KU, B.A. i antropologi
  Systemisk-narrativ proceskonsulent og coach-uddannelse fra Villa Venire

  Ledelseserfaring

  • Mere end 10 års ledererfaring fra dagtilbudsområdet, Københavns og Frederiksberg kommune.
  • Projekt-og-procesledelseserfaring fra Villa Venire og Københavns Professionshøjskole. 

  Min tilgang til supervision  
  Jeg tilbyder opbyggelige og tillidsskabende supervisionsforløb med udgangspunkt i medarbejdernes oplevelser og erfaringer. Omdrejningspunktet for supervisionen er tæt knyttet til jeres organisations konkrete opgaver og problemstillinger, hvilket erfaringsmæssigt er et udviklingsfelt der ofte er ledsaget af krævende forandringsprocesser og svære positionsskift, for både medarbejdere og ledere. 

  Vi arbejder med, og i denne kontekst af krævende samarbejdsprocesser og komplekse ledelsesudfordringer - som jeres teams, grupper eller afdelinger måtte befinde sig i; og som de professionelt er forpligtet til at kunne navigere i.  Midt i disse udspændtheder arbejder vi ansvarligt, etisk og systematisk med at skabe en passende refleksiv distance, få ideer sammen, give plads til eftertanken og/eller måske håndtere noget af den tvivl og kritik der cirkulerer i organisationen. Alt sammen med det formål at kunne eksistere og tænke bedre sammen i arbejdsfællesskabet. Tilgangene er mange og nuancerede, men det egentligt vigtige er ikke metodikken, teknikken eller det teoretiske landskab, men derimod nærværet, opbyggeligheden og den professionelle nysgerrighed på sig selv, hinanden og den fælles opgave".

  Kontakt  
  Tlf: 24296309
  MAIB@kp.dk

 • Rikke Horup, lektor

  Uddannelsesbaggrund
  Stud. PhD. Doctor of Management Programme, University of Hertfordshire
  Cand.Merc.(HRM) fra CBS med sidefag i Pædagogisk Psykologi fra Københavns Universitet.
  Supervisoruddannelse fra et systemisk, narrativt og eksistentialistisk perspektiv, Inpraxis

  Ledelseserfaring 
  Mange års projektledererfaring på ledelses- og organisationsudviklingsopgaver.

  Jeg har solid erfaring med supervisionsforløb af såvel ledere som medarbejdere. Fokus i supervisionen er på fællesskabet og hvorledes gruppen kan forme et lærende fællesskab baseret på tillid og åbenhed omkring vanskelige og sårbare situationer i arbejdslivet. Der arbejdes med konkrete erfaringer og med forskellige perspektiver på, hvorledes de erfaringer kan bidrage til læring, der kan bringe os videre mod et fælles mål. 

  Tilgang til supervision
  Som supervisor og samtalepartner arbejder jeg med et bredt repertoire af kommunikative greb, som bygger på forskellige perspektiver. I mit arbejde som supervisor, anlægges et pragmatisk afsæt, hvor der fokuseres på den enkelte leder og på fællesskabet, og på at opbygge en tillidsfuld relation med rum til refleksion, nye erkendelser, eksperimenter og med fokus på udvikling og læring. 

  Kontakt 
  Tlf.: 40952218
  rihs@kp.dk